ประเด็นร้อน

รัฐบาลญี่ปุ่นกับนโยบายใหม่ในการเปิดรับ “ชาวต่างชาติเข้ามาทำงาน ” พร้อมโอกาสได้วีซ่าถาวรในประเทศญี่ปุ่น!

ในอดีตสำหรับชาวต่างชาติแล้ว การทำงานและใช้ชีวิตอยู่ในปร…