Discussion on the Pearl Harbor

Posted in: History

HistoryJunkie

Aug 15, 2016 at 7:15 PM

Well, I just randomly came about this article here on Japan Info regarding the attack on the Pearl Harbor: http://jpninfo.com/58276

I am aware that this topic has been pretty controversial for years and years now, but I still was curious as to how other people view the said issue.

Share your thoughts!

(172.31.24.211)

yuunazen

Sep 26, 2016 at 7:46 PM

I believe books of history

(172.31.12.105)

HistoryJunkie

Sep 28, 2016 at 5:53 PM

Which history books though, yuunazen? Lol :P

(172.31.24.211)

Lilly

Feb 9, 2017 at 1:17 PM

The depends if you read an American history book or not haha.

Try reading an American account of the Hiroshima and Nagasaki bombings. It’s insane.

(172.31.26.113)

joe ching

Jan 9, 2018 at 2:33 AM

Pearl Harbor was the first shot of Asian liberation fired by Japan but was considered by America as the “Day of Infamy”. And America since has been trying to suppress the Asian liberation effort.

(172.31.6.224)

Trương Anh Tuấn

May 16, 2018 at 7:04 PM

Những trang tin tức khách quan viết thẳng sự thật
Báo tuổi trẻ xin giới thiệu một số trang báo điện tử hay các bạn nên xem với lượng thông lớn khách quan đa chiều nhất hiện nay.
Hiện tại trên mạng báo điện tử rất nhiều nhưng chúng ta tìm kiếm cho mình một trong những kênh thông tin chính xác khách quan bình lại phân tích đa chiều thì rất ít.

Chúng ta thường bị nhiệu loạn thông tin với nhiều trang báo điện tự viết bài không trung thực không khách quan, kiến chúng ta không biết nên tin vào tời báo nào và dưới đây chúng tôi xin liệt kê một số một số trang báo được đánh giá cao của nhiều độc giả dám nói thẳng sự thật.

Tin tức trong ngày là trang báo có địa chỉ web https://binhluantintuc.com đây là một trang báo chuyên viết về chính trị bình luận phân tích đa chiều.
Báo tuổi trẻ RED là một kênh thông tin giải trí chính trị xã hội được đánh giá bài viết hấp dẫn người đọc mời các bạn truy cập tại địa chỉ: https://baotuoitre.red
BBC Việt Nam NET là một trang báo chuyên bình luận chính trị xã hội việt nam và thế giới đã được đánh giá cao các bạn có thể truy cập tại địa chỉ web: https://bbcvietnamnet.com

(172.31.14.166)

You must be logged in to reply to this topic.