JR Pass

साधारण र सस्तो कम्युट : जापानिज ट्रेनको कम्युटर पास कसरी किन्ने

कम्युटर पास अथवा जापानी भाषामा तेइकि केन, एउटा स्पेसल टिकेट हो जुन सुइका र पास्मो जस्ता स्मार्ट कार्डमा किनेर राख्न सकिन्छ। एउटा स्टेसन बाट अर्को स्टेसन संग संगै अन्डर ग्राउण्ड र जमिन माथिका ट्रेनको भाडा फरक पर्ने हुन्छ। यी भाडा एक महिना, ३ महिना वा ६ महिनाको एकै चोटि तिरेर कार्ड बनाउन सकिन्छ। कम्युटर पास…