ประเด็นร้อน

วัฒนธรรม

ญี่ปุ่นเตรียมรับ 8 ประเทศในเอเชีย (หนึ่งในนั้นคือประเทศไทย) เข้ามาทำงานภายใต้วีซ่าแบบใหม่! พร้อมปรับปรุงการจ้างงานในประเทศ

แม้ว่าจะมีหลายเสียงพูดถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับแรงงานต่างช…

ชีวิตและการทำงาน

ญี่ปุ่นเตรียมรับ 8 ประเทศในเอเชีย (หนึ่งในนั้นคือประเทศไทย) เข้ามาทำงานภายใต้วีซ่าแบบใหม่! พร้อมปรับปรุงการจ้างงานในประเทศ

แม้ว่าจะมีหลายเสียงพูดถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับแรงงานต่างช…

ภาษา

โตเกียว

เกียวโต

โอซาก้า

ฮอกไกโด