สิ่งที่ควรรู้เมื่อต้องนำยารักษาโรคเฉพาะตัวเข้าประเทศญี่ปุ่น

 • เคล็ดลับ
 • ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ต้องใช้ยารักษาโรคประจำตัว หรือคุณต้องนำยาติดตัวมาด้วยระหว่างอยู่ที่ญี่ปุ่น ประเทศญี่ปุ่นมีกฎการใช้ยาที่คุณควรทราบและต้องปฏิบัติตาม

  ระบบการให้บริการทางสาธารณสุขของญี่ปุ่น

  doctor

  ระบบการให้บริการทางสาธารณสุขของญี่ปุ่นมีความก้าวหน้าและมีคุณภาพกว่าหลายประเทศ แต่สำหรับชาวต่างชาติสิ่งนี้อาจเป็นเหมือนฝันร้ายเพราะคุณต้องพูดภาษาญี่ปุ่นได้เพื่อสื่อสารกับคุณหมอ ถึงแม้จะมีคุณหมอที่พูดภาษาอังกฤษได้บ้างในกรุงโตเกียว

  ถึงคุณจะใช้ใบสั่งยาภาษาอังกฤษที่ญี่ปุ่นแต่ก็อาจจะไม่ได้ผลนัก ร้านขายยาหลายร้านไม่สามารถอ่านใบสั่งยาที่เป็นภาษาอื่นนอกจากญี่ปุ่น และสุดท้ายคุณอาจจะได้ยาที่คล้ายกันแต่เป็นของญี่ปุ่นหรือตามที่เภสัชกรจะแนะนำมาให้

  ยิ่งไปกว่านั้น ยาบางชนิดอาจเป็นยาต้องห้ามของที่นี่ อย่างเช่น Adderall หรือ ADHD หรือถึงแม้ว่าคุณไม่จำเป็นต้องใช้ใบสั่งยาในการซื้อยา คุณก็อาจจะไม่ทราบว่าต้องใช้ยาชนิดไหนและจะต้องกินในปริมาณเท่าไร

  คุณสามารถนำยาเข้ามาในญี่ปุ่นได้เท่าไร?

  medicine

  คุณสามารถนำยาเข้ามาได้ในญี่ปุนในปริมาณที่พอใช้ในหนึ่งเดือนสำหรับยาประเภทที่ไม่เป็นยาต้องห้ามหรืออยู่ในบัญชีควบคุม ยาที่อยู่ในกลุ่ม Methamphetamine เป็นยาต้องห้ามไม่ให้นำเข้ามาที่นี่

  สำหรับยาใช้ภายนอกอย่างเช่น ขี้ผึ้งหรือเครื่องสำอางจะนำเข้าประเทศได้ไม่เกิน 24 อย่าง และถ้าเป็นอุปกรณ์ที่เป็นการฉีดด้วยตัวเองจะถูกจำกัดให้เข้ามาได้แค่หนึ่งอย่าง ถ้าเกินกว่านี้คุณต้องมีใบรับรองที่เรียกว่า yakkan shoumei (薬監証明) ซึ่งจะอนุญาตให้คุณนำยาเข้าประเทศได้มากกว่าที่กำหนดแต่จะไม่มากถึงขนาดปริมาณเต็มกระเป๋า

  และอย่าลืมว่าต้องนำใบสั่งยามาพร้อมกับใบประกาศ

  การขอใบรับรอง

  โดยทั่วไปแล้ว ถ้าคุณนำยาหรือผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะกึ่งยา เครื่องสำอาง หรืออุปกรณ์ทางการแพทย์เข้ามาในประเทศ คุณต้องมี Yakkan Shoumei ซึ่งเป็นใบรับรองขอนำเข้ายาที่จะอนุญาตให้คุณนำยาที่ไม่อยู่ในกลุ่มต้องห้ามเข้าประเทศได้โดยไม่ถูกตั้งคำถามโดยเจ้าหน้าที่ศุลกากรขาเข้า

  คุณต้องขอใบรับรองก่อนเดินทางและยื่นต่อเจ้าหน้าที่หลังลงจากเครื่องบิน ซึ่งต้องมีการวางแผนขอใบรับรองนี้ล่วงหน้าก่อนเดินทางเข้าประเทศ เพราะขั้นตอนการขอใบรับรองใช้เวลาอยางน้อยหนึ่งหรือสองสัปดาห์ หรืออาจนานกว่านั้นหากมีการขอเอกสารเพิ่มเติม

  คุณสามารถส่งเอกสารสำหรับขอใบรับรองให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ดูแลพื้นที่ที่คุณจะเข้าประเทศ เช่น ถ้าคุณต้องการจะลงเครื่องที่สนามบินนาริตะหรือฮาเนดะ คุณต้องส่งเอกสารให้สำนักงาน Kanto-Shin’etsu Regional Bureau of Health and Welfare (関東信越厚生局) ทางไปรษณีย์หรืออีเมล์ ข้อมูลสำหรับการติดต่ออยู่ที่เว็บไซต์ของ Ministry of Health, Labour and Welfare (เฉพาะภาษาอังกฤษ)

  ถ้าเป็นกลุ่มยาแก้ปวดหรือยารักษาทางจิตเวชขั้นตอนเหมือนกัน คือ คุณต้องติดต่อส่งเอกสารให้สำนักงาน Regional Bureau of Health and Safety ที่ดูแลพื้นที่ที่คุณจะเข้าประเทศเพื่อขออนุญาต

  คุณต้องใช้เอกสารดังนี้ในขั้นตอนขอใบรับรอง Yakkan Shoumei

  1. รายละเอียดของยา เช่น ส่วนประกอบ
  2. ใบสั่งยาระบุปริมาณยาที่ต้องใช้และมีลายเซ็นของคุณหมอที่เป็นผู้สั่งยาพร้อมทั้งมีรายละเอียดการติดต่อ
  3. แบบฟอร์มใบสมัคร (ดาวน์โหลดได้ ที่นี่ (เฉพาะภาษาอังกฤษ))
  4. ข้อมูลการบินของคุณ

  เมื่อคุณผ่านขั้นตอนการตรวจศุลกากรขาเข้าจะไม่จำเป็นต้องใช้ใบรับรองฉบับจริง สามารถนำชุดสำเนาได้เลย แต่ชุดสำเนานี้ต้องอ่านได้ชัดเจนและรายละเอียดตรงกับยาที่คุณนำเข้ามา

  สำหรับคนที่ต้องการนำคอนเทคเลนส์เข้ามาในปริมาณมาก (สำหรับใช้นานกว่าสองเดือน) โดยที่ไม่มีใบสั่งยา ก็ต้องใช้ใบรับรองเช่นกัน เพื่อหลีกเลี่ยงความยุ่งยากต่าง ๆ ในขั้นตอนตรวจศุลกากรขาเข้า

  และทั้งหมดนี้เป็นขั้นตอนการขออนุญาตนำเข้ายาโดยที่คุณจะไม่ต้องพบเจอความยุ่งยากใด ๆ เลย ผู้เขียนขอแนะนำให้คุณอย่าเพียงเชื่อคำแนะนำของเพื่อนหรือญาติ แต่อยากให้คุณดำเนินการขอใบรับรองเลยหากต้องนำเข้ายาหรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ในปริมาณมาก

  รายชื่อยา 11 ชนิดที่ห้ามนำเข้าประเทศญี่ปุ่น

  เนื่องจากมีส่วนผสมต้องห้ามที่เป็นสารเสพติด ดังนั้น ใครที่ใช้ยาเหล่านี้ต้องระวังอย่าเผลอพกเข้ามาในประเทศญี่ปุ่น เพราะอาจจะทำให้ต้องเสียเวลาในบริเวณด่านตรวจคนเข้าเมืองด้วยเช่นกัน ยาดังกล่าวมียาที่มีส่วนผสมซูโดอีเฟดรีนที่มีตัวยาสำคัญในการใช้แก้ปวด ลดไข้ บรรเทาอาการไอ คัดจมูก แพ้อากาศ ลดน้ำมูก

   1. TYLENOL COLD
   2. NYQUIL
   3. NYQUIL LIQUICAPS
   4. ACTIFED
   5. SUDAFED
   6. ADVIL COLD & SINUS
   7. DRISTAN COLD/ “NO DROWSINESS”
   8. DRISTAN SINUS
   9. DRIXORAL SINUS
   10. VICKS INHALER
   11. LOMOTIL เป็นยาแก้ท้องเสีย