มหาวิทยาลัยเอกชนระดับแนวหน้าที่เหมาะกับนักเรียนต่างชาติ

 • วัฒนธรรม
 • สังคม
 • ในประเทศญี่ปุ่นมีมหาวิทยาลัยชั้นนำที่ได้รับการยอมรับในด้านของคุณภาพการศึกษาดีที่และติดอันดับโลกอยู่หลายแห่ง ไม่ว่าจะเป็นทั้งของรัฐบาลและเอกชน สำหรับใครที่ฝันอยากจะเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น มีมหาวิทยาลัยเอกชนระดับแนวหน้าหลายแห่งที่เปิดรับนักเรียนนักศึกษาต่างชาติด้วยเช่นกัน

  และทั้งหมดนี้ คือรายชื่อของมหาวิทยาลัยเอกชนชื่อดังที่เราจะมาแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักกันค่ะ

  1. มหาวิทยาลัยเคโอ (Keio University)

  A post shared by Sungwon Moon (@kanai_94) on

  มหาวิทยาลัยเคโอเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่มีวิทยาเขต 6 แห่งกระจายอยู่ทั่วโตเกียว มหาวิทยาลัยแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1858 และเป็นสถาบันการเรียนรู้ขั้นสูงสมัยใหม่แห่งแรกของญี่ปุ่น ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ยังรวมไปถึงนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นสามท่าน

  2. มหาวิทยาลัยวาเซดะ (Waseda University)

  มหาวิทยาลัยวาเซะดะตั้งอยู่ในเขตชินจูกุของโตเกียว วาเซดะเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งที่สองที่ก่อตั้งขึ้นในญี่ปุ่น ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยประกอบไปด้วยนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นจำนวนเจ็ดคน มหาวิทยาลัยแห่งนี้เข้าร่วมบันทึกข้อตกลงกับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงอย่างมหาวิทยาลัย Yale, มหาวิทยาลัยฮ่องกง และมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์

  3. มหาวิทยาลัยริทสึเมคังเอเชียแปซิฟิก (Ritsumeikan Asia Pacific University)

  A post shared by Yuma Livio (@liviyou75) on

  มหาวิทยาลัย Ritsumeikan APU เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมมากที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่นและตั้งอยู่ในเมืองเบปปุ นักศึกษาของที่นี่มาจาก 131 ประเทศ มหาวิทยาลัย APU ก่อตั้งขึ้นในปี 2000 และเป็นมหาวิทยาลัยนานาชาติแห่งแรกของญี่ปุ่น ในปัจจุบันยังคงเปิดรับนักเรียนนักศึกษาจากหลากหลายประเทศ

  4. มหาวิทยาลัย International Christian

  A post shared by Chihiro.A (@cupid_giselle) on

  มหาวิทยาลัยคริสเตียนนานาชาติหรือ ICU ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1949 ได้นำเสนอการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรศาสนาคริสต์ ตั้งแต่ในปี 2002 ICU ได้รับแต่งตั้งจากศูนย์โรตารีทั้งเจ็ดแห่งให้เป็นมหาวิทยาลัยระดับนานาชาติที่มีการเผยแพร่การเรียนการสอนด้านความสงบสุขและความปลอดภัยทั่วโลก ดังนั้น ICU จะประสานงานกับนักวิชาการ นักวิจัยและประชาสังคมให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่จะสร้างประชากรโลกที่มีจิตสำนึกของความรับผิดชอบร่วมกัน

  5. มหาวิทยาลัยเมจิ (Meiji University)

  A post shared by Frank Hamano (@frank_hamano) on

  มหาวิทยาลัยเมจิเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยเอกชนของญี่ปุ่นที่มีชื่อเสียงที่สุด มหาวิทยาลัยแห่งนี้ตั้งเป้าหมายรับนักศึกษาจำนวน 4,000 คนจากทั่วโลกและผลิตบัณฑิตให้ได้ 1500 คนภายในปีการศึกษา 2020 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาปัญญาชนระดับโลก