การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น “ระบบใหม่” ที่จะใช้ในปี 2019 นี้

 • ภาษา
 • วัฒนธรรม
 • ใครที่กำลังเรียนภาษาญี่ปุ่นหรือทำงานในธุรกิจที่ต้องใช้ภาษาญี่ปุ่นอยู่ ต้องรู้จักการสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น หรือ JLPT (Japanese Language Proficiency Test) เป็นการสอบวัดความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น เพื่อนำผลไปยื่นใช้ในการสมัครเข้าทำงานบริษัทญี่ปุ่น ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะต้องมีผลการสอบอยู่ในระดับ N1 หรือ N2

  อย่างไรก็ตาม เนื่องจากมีผู้เข้าสอบเป็นจำนวนมากได้ร้องเรียนเกี่ยวกับความบกพร่องของเนื้อหาในข้อสอบ JLPT ในส่วนของไวยกรณ์และคำศัพท์ต่าง ๆ ก็ไม่ได้ใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง และแม้ว่าผู้เข้าสอบบางคนสามารถสอบผ่านในระดับสูงสุดอย่าง N1 ได้ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาจะสามารถสนทนาภาษาญี่ปุ่นได้อย่างคล่องแคล่ว

  ซึ่งต้นตอของปัญหาดังกล่าว อาจจะมาจากการที่ตัวข้อสอบเน้นไปที่กลุ่มนักเรียนต่างชาติที่ต้องการเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยและต้องใช้ภาษาญี่ปุ่นในการจดเลคเชอร์ในห้องเรียน แต่ทว่ากลุ่มผู้เข้าสอบที่เป็นนักเรียนนั้น มีเพียงแค่ 1 ใน 3 ของจำนวนผู้เข้าสอบทั้งหมด ดังนั้น สำหรับคนที่ต้องการสอบเพื่อใช้ในการสมัครงาน ตัวข้อสอบจึงไม่ได้ครอบคลุมเนื้อหาที่เป็นประโยชน์สำหรับการทำงานไม่ว่าจะเป็น การทำธุรกิจแบบญี่ปุ่น, มารยาททางธุรกิจ, วิธีการรับโทรศัพท์ในที่ทำงาน และการยืนยันตารางการทำงาน จะเห็นได้ว่าเนื้อหาของข้อสอบไม่ตอบโจทย์กับกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการหางานเท่าใดนัก

  การสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นชุดใหม่!

  ในเดือนตุลาคมปี 2018 หนังสือพิมพ์ Nihon Keizai Shimbun (The Nikkei) ได้ตีพิมพ์บทความเกี่ยวกับการนำระบบข้อสอบแบบใหม่เพิ่มเข้ามา เพื่อรองรับผู้ที่ทำงานหรือต้องการจะหางานทำในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งจะเริ่มใช้ในเดือนเมษายนปี 2019 โดยข้อสอบชุดใหม่นี้ ถือเป็นอีกหนึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ของสังคมญี่ปุ่นที่จะต้องเปิดกว้างยอมรับชาวต่างชาติ รวมถึงช่วยอำนวยความสะดวกให้ชาวต่างชาติสามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคมของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งในปัจจุบัน ประเทศญี่ปุ่นกำลังเผชิญปัญหาการขาดแคลนแรงงานและมีความจำเป็นในการต้องเปิดรับแรงงานและผู้เชี่ยวชาญที่เป็นชาวต่างชาติมากขึ้น สำหรับแผนการแก้ปัญหาขั้นต่อไปของญี่ปุ่น (นอกจากการปรับปรุงการสอบ) ก็คือ การขยายระยะเวลาวีซ่าทำงานเป็น 5 ปี สำหรับการฝึกงานต่างประเทศ ซึ่งการปรับระยะเวลาของวีซ่าดังกล่าวนี้ เป็นการช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางด้านพยาบาลและการเกษตรเป็นหลัก

  รายชื่อประเภทการสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น

  การสอบวัดผลทั่วไป

  *การสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นระบบใหม่
  *การสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น (JLPT)
  *การสอบเพื่อศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น (EJU)

  การสอบวัดผลแบบเฉพาะทาง

  *การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นเชิงปฏิบัติ (J-Test (Jitsuyou nihongo kentei))
  *การสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น (JLPT)
  *การสอบวัดระดับทักษะการใช้ภาษาญี่ปุ่นเชิงธุรกิจ (Business Japanese Proficiency Test (BJT))

  ชาวต่างชาติที่ทำงานในประเทศญี่ปุ่น

  เนื่องจากอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในประเทศญี่ป่นได้มีการเติบโตขึ้นอย่างมาก รวมถึงการเป็นเจ้าภาพจัดงานแข่งขันกีฬาโอลิมปิคปี 2020 ทำให้หลายบริษัทในประเทศญี่ปุ่น มีการจ้างพนักงานที่มีความสามารถทางด้านภาษาต่างประเทศ ซึ่งในปัจจุบันมีจำนวนนักศึกษาต่างชาติที่จบการศึกษาและทำงานต่อในประเทศญี่ปุ่นเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ ยังมีเว็บไซต์หางานสำหรับชาวต่างชาติที่คอยให้ความช่วยเหลือในเรื่องของการหาที่ฝึกงาน รวมถึงการหางานทำอีกด้วย

  หลายคนมีเหตุผลที่แตกต่างกันไปในการมาใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยและการสมัครงาน ซึ่งไม่ว่าจะด้วยวิธีไหน การสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นจะช่วยทำให้ทุกคนสามารถบรรลุเป้าหมายที่หวังไว้ได้ และอีกหนึ่งเคล็ดลับที่อยากจะฝากเพิ่มเติมก็คือ อย่าลืมที่จะลองพูดคุยทักทายกับชาวญี่ปุ่น เพราะนอกจากจะทำให้ภาษาญี่ปุ่นพัฒนาได้แล้ว นี่ยังเป็นวิธีที่ดีในการเรียนรู้และปรับตัวให้เข้ากับสังคมญี่ปุ่นอีกด้วย

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสอบ:เว็บไซต์ Nihon Keizai Shinbun *เฉพาะภาษาญี่ปุ่น

  เว็บไซต์ Nikkei Asian Review *เฉพาะภาษาอังกฤษ