นักเรียนต่างชาติหางานยากมั้ย? ในประเทศญี่ปุ่น

 • ทั่วประเทศ
 • ภาษา
 • วัฒนธรรม
 • สังคม
 • เพื่อที่จะขยายการรับแรงงานต่างชาติ รัฐบาลญี่ปุ่นได้อนุมัติวีซ่าประเภทใหม่ขึ้น (สำหรับรายละเอียดโปรดดูที่ลิงค์ด้านล่าง↓)

  รัฐบาลญี่ปุ่นกับนโยบายใหม่ในการเปิดรับ “ชาวต่างชาติเข้ามาทำงาน ” พร้อมโอกาสได้วีซ่าถาวรในประเทศญี่ปุ่น!

  นอกจากนี้ รัฐบาลญี่ปุ่นยังได้กำหนดคุณสมบัติในการรับชาวต่างชาติที่มีคุณสมบัติและความสามารถในระดับสูงไม่ว่าจะเป็นทักษะทางอาชีพ, ภาษา และประสบการณ์ทำงาน

  ทักษะระดับสูงคืออะไร?

  考える女性

  เมื่อเราพูดถึง “ทักษะระดับสูงจากต่างชาติ” เราจะได้ภาพลักษณ์ของชาวต่างชาติที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่นหรือต่างประเทศและเข้าทำงานในสาขาต่าง ๆ ในบริษัทของญี่ปุ่น เช่น งานวิจัย, วิศวกรรม, งานขยายธุรกิจในต่างประเทศ เป็นต้น

  จำนวนนักเรียนต่างชาติที่จบการศึกษาและนักเรียนที่ได้รับการว่าจ้างในประเทศญี่ปุ่น?

  flat type school girl White_emotion

  จำนวนนักเรียนต่างชาติชาวญี่ปุ่นที่ได้รับการว่าจ้างในญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นทุกปี โดยในปี 2017 มีจำนวน 14,493 คน ซึ่งหมายถึงประมาณ 31% ของ 46,559 คนที่สำเร็จการศึกษา ในจำนวนประมาณ 70% ของนักเรียนต่างชาติสนใจที่จะทำงานต่อในประเทศญี่ปุ่นหลังเรียนจบ ดังนั้นจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาที่ต้องการทำงานในญี่ปุ่นจึงมีประมาณ 63.6% ของนักเรียนทั้งหมด ซึ่งมีจำนวนนักเรียนถึง 1 ใน 2 ที่ประสบความสำเร็จในการหางานทำ

  ตารางด้านล่างแสดงถึงจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาและการเปลี่ยนแปลงการจ้างงานที่เกิดขึ้นในช่วงปี 2009-2016 แม้ว่าจะมีอัตราจ้างงานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี แต่รัฐบาลญี่ปุ่นก็มีเป้าหมายที่จะเพิ่มอัตราการจ้างงานในประเทศจาก 30% เป็น 50%

  จำนวนผู้จบการศึกษาในระเทศญี่ปุ่นที่ได้งานทำในประเทศญี่ปุ่นและอัตราการจ้างงานในประเทศ:

  ab52674706b73c77c96a24cadaec8bb3

  รูปของผู้เขียน

  เว็บไซต์ Jasso Statistics *เฉพาะภาษาอังกฤษ

  ท่ามกลางความพยายามของรัฐบาลญี่ปุ่น เป็นความจริงที่ว่ามีปัญหาต่าง ๆ เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่น และในทางปฏิบัติแล้วการเพิ่มอัตรการจ้างงานภายในประเทศเป็น 50% อาจจะพูดง่ายแต่ทำจริงค่อนข้างยาก

  ปัญหาคืออะไร

  อ้างอิงจากแบบสอบถามนักเรียนต่างชาติ ด้านล่างนี้เป็นแบบสำรวจเกี่ยวกับ “การหางาน” จากมุมมองของนักเรียน:

  1. จำนวนงานที่รับนักเรียนต่างชาติมีน้อย (38.5%)

  2. ไม่ทราบเกี่ยวกับระบบการหางานในประเทศญี่ปุ่น (33.8%)

  3. แบบทดสอบสำหรับการจ้างงาน (Employment Aptitude) สำหรับชาวต่างชาติและข้อสอบภาษาญี่ปุ่นยากเกินไป (32.2%)

  4. งานวิจัยด้านอุตสาหกรรม/ องค์กร “วิธีการยากที่จะเข้าใจ” (29.0%)

  5. การสัมภาษณ์งานในภาษาญี่ปุ่นยาก (25.5%)

  6. ทักษะที่บริษัทต้องการนั้นไม่ชัดเจน (24.8%)

  7. เนื้อหางานหลังจากเข้าทำงานในบริษัทไม่ชัดเจน (22.7%)

  8. ไม่ทราบวิธีเขียนเอกสารในภาษาญี่ปุ่น (19.8%)

  เว็บไซต์รายงานนักเรียนต่างชาติ *เฉพาะภาษาญี่ปุ่น

  1. จำนวนงานที่รับนักเรียนต่างชาติมีน้อย (38.5%)

  グローバルビジネスイメージ

  เร็ว ๆ นี้ ความเห็นจากบริษัทต่าง ๆ ในประเทศญี่ปุ่นได้บอกว่า “นักศึกษาจากประเทศญี่ปุ่นที่มาเข้าร่วมงานสัมนาการจัดหางานมีจำนวนลดลงเรื่อย ๆ ” หลายคนเชื่อว่าการเปิดรับทั้งนักเรียนญี่ปุ่นและชาวต่างชาติเป็นสิ่งที่จำเป็นในการปรับปรุงสถานการณ์นี้ให้ดีขึ้น

  2. ไม่ทราบเกี่ยวกับระบบการหางานในประเทศญี่ปุ่น (33.8%)/ เนื้อหางานหลังจากเข้าทำงานในบริษัทไม่ชัดเจน (22.7%)

  Worldwide business concept. Silhouettes of business persons.

  ทั้งสองข้อนี้เป็นสิ่งที่มักจะเกิดปัญหาได้ เพราะว่าวัฒนธรรมญี่ปุ่นและประเพณีเก่า ๆ ทำให้ระบบการจ้างงานและวิธีการทำงานในญี่ปุ่นมีความเป็นเอกลักษณ์ ดังนั้นชาวต่างชาติที่ต้องทำงานในบริษัทญี่ปุ่นจึงประสบกับปัญหาในการปรับตัว ในบริษัทญี่ปุ่นคุณจะไม่ทราบว่าแผนกไหนที่คุณจะทำงานได้ทันที แต่จะต้องผ่านการฝึกทำงานและการอบรมในหลายแผนก คุณถึงจะได้รับการย้ายและแจ้งแผนกที่ต้องไปประจำ และดำเนินการหลังจากที่ได้รับการอนุมัติแล้ว สำหรับประเทศญี่ปุ่น นี่ถือป็นกระบวนการที่สำคัญต่อการเติบโตของคุณในฐานะที่เป็น “ผู้เชี่ยวชาญทั่วไป (Specialist)” และเป็นสิ่งที่ยากเกินกว่าจะเข้าใจสำหรับชาวต่างชาติ ซึ่งนี่ก็รวมประเด็นในเรื่องของทักษะที่บริษัทต้องการนั้นก็ไม่ชัดเจนอีกด้วย

  อุปสรรคทางภาษา

  受験勉強する男の子

  เนื่องจากคนญี่ปุ่นส่วนใหญ่ไม่สามารถพูดภาษาต่างประเทศได้ และส่วนมากจะพูดได้แต่ภาษาญี่ปุ่นไม่ว่าจะทำงานในระดับไหนก็ตาม ดังนั้น ถ้าชาวต่างชาติที่ต้องการหางานในประเทศญี่ปุ่น แต่ความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นไม่ดีก็จะทำให้ตัวเลือกในการทำงานยิ่งน้อยลง เพราะแบบทดสอบและเอกสารต่าง ๆ ที่จะใช้ในการเข้าทำงานก็เป็นภาษาญี่ปุ่นทั้งหมด ทำให้หลายบริษัทต้องการผู้สมัครที่สามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นได้ดีมากกว่าคนที่พูดภาษาญี่ปุ่นไม่ได้แต่จบการศึกษาระดับสูงและมีคุณสมบัติที่เหมาะสม: (ฟังดูไม่ค่อยแฟร์ใช่มั้ย? แต่ก็นี่แหละคือโลกแห่งความเป็นจริงของการทำงาน)

  แต่อย่าเพิ่งยอมแพ้ มาดูการปรับปรุงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกันก่อน!

  ビジネスマン&学生汎用 

  มีอีกแง่มุมที่ดีเกี่ยวกับเรื่องนี้ การปรับปรุงระบบการหางานในหมู่นักเรียนชาวต่างชาติเป็นสิ่งที่รัฐบาลญี่ปุ่นและบริษัทญี่ปุ่นให้ความสำคัญ ดังนั้น นี่คือสิ่งที่หลายคนอาจจะต้องพยายามปรับตัว หากต้องการหางานทำในประเทศญี่ปุ่น:

 • ทักษะภาษาญี่ปุ่น (38.9%)
 • เข้าใจระบบการทำงานของบริษัทญี่ปุ่น (36.9%)
 • การศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและองค์กรที่จะเข้าไปทำงาน (17.7%)
 • อย่างไรก็ตาม ยังมีช่องว่างระหว่างนักศึกษาต่างชาติและบริษัทต่าง ๆ เมื่อพูดถึงทักษะภาษาญี่ปุ่นและความเข้าใจวัฒนธรรมในการทำงานของญี่ปุ่น

  ลิงค์ด้านล่างนี้ เป็นอีกช่องทางในการแนะนำงานที่น่าสนใจให้กับชาวต่างชาติ แต่หลายบริษัทเน้นไปที่ชาวต่างชาติที่สามารถพูดภาษาญี่ปุ่นได้ และอาจมีบางบริษัทที่ไม่จำเป็นต้องใช้ภาษาญี่ปุ่นอยู่เช่นกัน

  กลุ่มหางานสำหรับคนไทย

  หากใครก็ตามที่ยอมแพ้ โดยไม่ใช่เพราะเหตุผลทางด้านภาษาญี่ปุ่นหรือวัฒนธรมในการทำงานของคนญี่ปุ่น ลองมาดูผลสำรวจนี้กันซักหน่อยเกี่ยวกับเหตุผลที่บริษัทญี่ปุ่นต้องการจ้างงานชาวต่างชาติ:

 • ต้องการเพิ่มความหลากหลายในบริษัทและความแข็งแกร่งในบริษัท (55.8%)
 • นักเรียนต่างชาติที่ได้รับการจ้างงานโดยไม่จำกัดเชื้อชาติในงานสัมนาการหางาน (55.8%)
 • เพื่อขยายธุรกิจในต่างประเทศโดยไม่จำกัดเชื้อชาตินักเรียน (44.7%)
 • เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีทักษะและความรู้ความชำนาญเพื่อที่จะสามารถพัฒนาบริษัทได้ (28.1%)
 • เพื่อขยายธุรกิจในประเทศบ้านเกิดของนักศึกษาต่างชาติ (23.1%)
 • จากเหตุผลในผลสำรวจจะเห็นได้ว่าบริษัทญี่ปุ่นมีทัศนคติในเชิงบวกกับในการส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจในต่างประเทศ โดยไม่มีการแบ่งแยกใด ๆ และส่วนใหญ่บริษัทจะจ้างคนตามความสามารถและความเชี่ยวชาญของพวกเขา โดยไม่คำนึงถึงสัญชาติแต่อย่างใด

  การทำงานในประเทศญี่ปุ่นถือว่าน่าสนใจใช่มั้ย?

  ตอนนี้เราได้เห็นทัศนคติของบริษัทในญี่ปุ่นแล้ว ลองมาดูสิ่งที่นักศึกษาต่างชาติพยายามในการหางานทำในญี่ปุ่นและดูว่าทำไมพวกเขาถึงเลือกบริษัทญี่ปุ่น:

  ① เลือกทำงานในแผนกต่างประเทศของบริษัทญี่ปุ่น (45.3%)

  ② เพราะว่าบริษัทญี่ปุ่นมีคุณภาพทางเทคนิคต่าง ๆ ในระดับสูง (41.4%)

  ③ อยากทำงานกับคนญี่ปุ่น (30.0%)

  สิ่งนี้ยังทำให้เรามีความสนใจที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วย:

  และนี่คือความเห็นของนักเรียนต่างชาติเกี่ยวกับการทำงานในประเทศญี่ปุ่น:
  -ฉันเป็นนักเรียนที่เรียนภาษาญี่ปุ่นได้เป็นอย่างดี และเรียนรู้เทคโนโลยีที่บริษัทญี่ปุ่นและมีความฝันว่าอยากจะมีส่วนในการพัฒนาธุรกิจต่าง ๆ ในประเทศของตัวเอง

  การจ้างงานนักศึกษาระดับหัวกะทิ ถือว่าเป็นผลดีแบบวิน-วินของทั้งฝ่ายนักเรียนและบริษัท

  握手をする男性ビジネスマン

  อัตราการจ้างงานในประเทศของนักเรียนต่างชาติที่รัฐบาลกำหนดไว้คือ 50% และหวังว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายได้ในไม่ช้า