รัฐบาลญี่ปุ่นเตรียมมาตรการเพิ่มเติมใหม่! สำหรับแรงงานต่างชาติในปี 2019

 • การทำงาน
 • ข่าว
 • ชีวิตและการทำงาน
 • เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน รัฐบาลญี่ปุ่นได้จัดประชุมกับกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับแรงงานใหม่ เพื่อระบุมาตรการเพิ่มเติมในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของการทำงาน เนื่องจากมีความความกังวลหลักซึ่งก็คือ การหลีกเลี่ยงความหนาแน่นในพื้นที่เขตเมืองที่มีแรงงานที่ใช้สถานะ วีซ่าทำงานทักษะเฉพาะทาง 1 หรือ (特定技能1号/ Specified Skills No.1) ที่ได้เริ่มในเดือนเมษายนที่ผ่านมา รัฐบาลท้องถิ่นและ HelloWork จะร่วมมือกันเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนองานในท้องถิ่นเพิ่มเติม รวมถึงปรับปรุงการรักษาผู้ฝึกงานด้านเทคนิคและตรวจสอบให้แน่ใจว่าเงินเดือนถูกโอนเข้าบัญชีธนาคาร ซึ่งเป็นมาตรการที่มีความจำเป็นมาก

  นี่คือ ความพยายามที่จะขยายมาตรการที่ครอบคลุม เพื่อรวบรวมแรงงานต่างชาติที่เข้ามาใหม่ที่ดีขึ้น ซึ่งได้รับการตัดสินใจไปเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา มาตรการขั้นสุดท้ายจะได้รับการตัดสินในที่ประชุมรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องในไม่ช้าและจะรวมอยู่ในนโยบายพื้นฐานของการจัดการทางเศรษฐกิจและการคลังที่จะตัดสินใจในปลายเดือนมิถุนายน สิ่งนี้จะมีผลต่อปีงบประมาณ 2020 และจะมีการจัดทำมาตรการแก้ไขในช่วงปลายปี

  workers

  ในปัจจุบันมี 14 อุตสาหกรรมที่อยู่ภายใต้ “ทักษะเฉพาะทาง” หนึ่งในนั้น คือ การก่อสร้างที่องค์กรทดสอบทักษะเฉพาะทางจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งงานว่างในท้องถิ่นสำหรับแรงงานต่างชาติ ภาคการพยาบาลจะให้การสนับสนุนทางการเงินแก่รัฐบาลท้องถิ่นที่แนะนำบุคลากรให้กับสถานพยาบาล

  นอกจากนี้ ขั้นตอนการเปลี่ยนให้เป็นใบขับขี่ญี่ปุ่นจะมีการให้บริการในหลายภาษา ในพื้นที่ชนบทการขนส่งอาจไม่สะดวกและการขับรถเป็นสิ่งที่จำเป็นมาก จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการเปลี่ยนใบอนุญาตได้ง่ายขึ้น ซึ่งเป็นอีกมาตรการหนึ่งที่สามารถส่งเสริมการจ้างงานในพื้นที่ชนบท

  รัฐบาลจะมีการสนับสนุนการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น ในปีงบประมาณ 2020 จะมีการจัดตั้ง「外国人共生ンター」(“ศูนย์ช่วยเหลือชาวต่างชาติ”) ในโตเกียว เพื่อตอบสนองต่อการปรึกษาหารือจากรัฐบาลท้องถิ่น บริษัท และชาวต่างชาติทั่วประเทศ พร้อมการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายวีซ่าและการจ้างงานจะรวมอยู่ในศูนย์แห่งนี้

  job economy

  จะเห็นได้ว่าประเทศญี่ปุ่นมีความพยายามอย่างต่อเนื่องในการปรับปรุงเพื่อดูแลผู้ฝึกงานด้านเทคนิคและผู้เข้ารับการฝึกอบรม โดยทางบริษัทที่รับบุคลากรเหล่านี้จะต้องโอนเงินเดือนไปยังบัญชีธนาคารและอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบสภาพการทำงาน สิ่งนี้ตอบสนองต่อปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับการหายตัวไปของผู้ฝึกงานเพราะไม่ได้รับการจ่ายค่าแรงและได้รับค่าแรงต่ำกว่าเกณฑ์ นอกจากนี้ ยังมีมาตรการที่เสนอเพื่อป้องกันผู้ที่แฝงเข้ามาในประเทศญี่ปุ่นด้วยวีซ่านักเรียนเพื่อทำงานเป็นหลัก โดยมหาวิทยาลัยที่รับนักเรียนต่างชาติเป็นจำนวนมากเข้ามาโดยไม่มีการตรวจสอบสถานะจะโดนจัดเครดิะและลดทุนด้านการวิจัย สำหรับคนต่างชาติที่ลักลอบเข้ามาอยู่อาศัยและทำงานแบบผิดกฎหมายหลังจากที่วีซ่านักเรียนหมดอายุจะมีการใช้มาตรการตรวจสอบป้องกันและบังคับใช้อย่างเคร่งครัด