ญี่ปุ่นล้ำ ใช้ระบบจดจำใบหน้าใน 7 สนามบินหลัก! ประเดิมสนามบินฮาเนดะและนาริตะ

 • ข่าว
 • สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของประเทศญี่ปุ่นได้ประกาศเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคมที่ผ่านมาว่า สนามบินหลักทั้งเจ็ดแห่งของประเทศ สามารถใช้ระบบจดจำใบหน้า หรือ Facial recognition สำหรับชาวต่างชาติ เพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็วบริเวณขาออกของสนามบิน เพื่ออำนวยความสะดวกในสนามบินและลดความแออัดของผู้โดยสาร

  ระบบจดจำใบหน้าสำหรับชาวต่างชาติ

  ในปี 2020 ที่ประเทศญี่ปุ่นจะเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันโอลิมปิกและแผนการโปรโมทการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง ทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองก็ได้มีการเตรียมพร้อมเพื่อรองรับจำนวนท่องเที่ยวที่คาดว่าจะเดินทางเข้าออกที่สนามบินหลักของประเทศญี่ปุ่นเป็นจำนวน 40 ล้านคน และในปี 2030 ก็คาดการว่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาถึง 60 ล้านคน จึงได้มีการเปิดการใช้งานระบบจดจำใบหน้าสำหรับชาวต่างชาติที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวต่างชาติ ทั้งนี้จะเป็นการใช้งานในบริเวณผู้โดยสารขาออกของสนามบิน

  เงื่อนไขสำหรับการใช้งานระบบจดจำใบหน้า (Facial recognition)

  นักท่องเที่ยวสามารถสมัครเพื่อลงทะเบียนใช้งานระบบนี้ได้ตามเงื่อนไขบางประการ อ้างอิงจากเว็บไซต์ official สำหรับชาวต่างชาติที่ถือวีซ่าพำนักระยะสั้นหรือวีซ่าท่องเที่ยว (ระยะเวลา 90 วัน) ก็สามารถใช้งานระบบนี้ได้

  สำหรับข้อควรระวังในการใช้งานเพื่อความรวดเร็ว ก็คือ ระบบจะทำการเปรียบเทียบภาพถ่ายในหนังสือเดินทางกับภาพถ่ายจากเครื่อง ซึ่งอาจมีความเป็นไปได้ที่จะทำให้เกิดปัญหาในการตรวจสอบและทำให้เสียเวลา ดังนั้น กรุณาถอดหมวก แว่นตา และหน้ากากอนามัยในขณะใช้งาน

  7 สนามบินที่จะเปิดการใช้งาน:

  • สนามบินฮาเนดะ:เริ่มใช้งาน 7 กรกฎาคม 2019
  • สนามบินนาริตะ:เริ่มใช้งาน 27 สิงหาคม 2019
  • สนามบินคันไซ:เริ่มใช้งาน 25 กันยายน 2019
  • สนามบินฟุกุโอกะ:เริ่มใช้งาน 8 ตุลาคม 2019
  • สนามบินจูบุ:เริ่มใช้งาน 7 พฤศจิกายน 2019
  • สนามบินชินชิโตเสะ:เริ่มใช้งานกลางเดือนพฤศจิกายน
  • สนามบินนาฮะ:เริ่มใช้งานต้นกรกฎาคม 2020

  คลิปด้านล่างเป็นโฉมหน้าของเครื่องจดจำใบหน้านี้

  ข้อมูลอ้างอิงเพิ่มเติม ประกาศสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองญี่ปุ่น *เฉพาะภาษาอังกฤษ