รถไฟสาย Tobu เช็คมูลรถไฟเป็น “ภาษาไทย” ทางเว็บไซต์ได้แล้ว! สะดวกและง่ายยิ่งขึ้น

 • ข่าว
 • แม้ว่ารถไฟในประเทศญี่ปุ่นจะสะดวก รวดเร็ว และมีความปลอดภัยมากที่สุดในระดับหนึ่ง ซึ่งนี่เป็นสิ่งที่ทำให้คนทั่วโลกต่างประทับใจ!

  และด้วยความที่การเดินทางส่วนใหญ่ในเมืองหลวงอย่างโตเกียวมีความจะเป็นต้องใช้รถไฟอย่างหลักเลี่ยงไม่ได้ การที่เราจำเป็นต้องคอยเช็คข้อมูล ไม่ว่าจะเป็น
  ตารางเวลารถไฟ หรือ มีเหตุขัดข้องอะไรที่ทำให้รถไฟต้องหยุดทำงานหรือเกิดความล่าช้า แต่ปัญหาก็คือ ข้อมูลส่วนใหญ่จะให้บริการเป็นภาษาญี่ปุ่น!

  ดังนั้น บริษัทรถไฟในประเทศญี่ปุ่นบางสายได้เริ่มให้บริการเป็นภาษาต่างประเทศ ซึ่งไม่ได้มีเพียงแค่ภาษาอังกฤษ แต่ยังรองรับภาษาอื่น ๆ อีกด้วย

  บริการข้อมูลรถไฟสาย Tobu เป็นภาษาไทย

  รูปของผู้เขียน

  ล่าสุดเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2019 รถไฟ Tobu Line ได้ให้บริการข้อมูลของรถไฟเป็นภาษาต่างประเทศสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติหรือใครก็ตามที่ไม่เข้าใจภาษาญี่ปุ่น เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมยกระดับการบริการไปอีกขั้นและรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาในประเทศญี่ปุ่นช่วงโอลิมปิก 2020 รวมถึงในอนาคต อีกทั้งยังเปนการอำนวยความสะดวกในการวางแผนท่องเที่ยวให้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น โดยจะอัปเดตข้อมูลบนเว็บไซต์แบบเรียลทาร์ม มีข้อมูลต่าง ๆ ที่จำเป็นเกี่ยวกับรถไฟ เช่น ความล่าช้าของรถไฟ ความล่าช้าในการปฏิบัติงาน รองรับภาษาอังกฤษ, ภาษาจีนประยุกต์, ภาษาจีนดั้งเดิม, ภาษาเกาหลี และภาษาไทย นอกจากนี้จะมีการโพสต์ผ่าน Twitter ซึ่งจะเริ่มใช้งานได้กลางเดือนกันยายน โดยสามารถสแกน QRcode ได้ สำหรับระบบรองรับภาษาต่างประเทศจะใช้ “WOVN.io” จาก Wovn Technologies นอกจากนี้ ยังมีการให้ข้อมูลสองภาษา เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการคืนเงินในกรณีที่รถไฟเกิดปัญหา

  สำหรับใครที่ต้องเดินทางด้วยเส้นรถไฟของ Tobu โดยเฉพาะไปแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมอย่าง Tokyo Sky Tree อาซากุสะ หรือแม้แต่เดินทางไปเมืองใกล้ ๆ โตเกียวอย่าง นิกโก้ คาวาโกเอะ สามารถเข้าไปเช็คเว็บไซต์ของ Tobu line ได้แล้ววันนี้ เว็บไซต์รถไฟ Tobu Line