ญี่ปุ่นยืนหนึ่งต่อเนื่อง! ครองแชมป์หนังสือเดินทาง (Passport) ที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลกปี 2019

 • ข่าว
 • ในทุกปีจะมีการจัดอันดับหนังสือเดินทางของแต่ละประเทศจาก Henley and Partners โดยประเทศญี่ปุ่นยังคงความสตรองอย่างต่อเนื่องมาจนถึงไตรมาสสุดท้ายของปี 2019 สำหรับหนังสือเดินทางของชาวแดนปลาดิบ!

  หนังสือเดินทางที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลก

  โดยในไตรมาสสุดท้ายของปี 2019 ประเทศญี่ปุ่นและครั้งนี้มีประเทศสิงคโปร์เข้ามาติดอันดับหนึ่งด้วยกัน ทั้งสองประเทศจากทวีปเอเชียได้ครองแชมป์หนังสือเดินทางที่ทรงอิทธิพลเป็นอันดับหนึ่งของโลก ตามข้อมูลอ้างอิงจาก Henley and Partners Passport Index ที่แสดงดัชนีหนังสือเดินทางของแต่ละประเทศ โดยยึดตามข้อมูลจากสมาคมการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) และแผนกวิจัยของทางบริษัท เกณฑ์การพิจารณาจากจำนวนประเทศที่อนุญาตให้ผู้ถือหนังสือเดินทางเข้าไปได้โดยไม่ต้องทำวีซ่าล่วงหน้าหรือทำวีซ่าแค่ที่สนามบิน ซึ่งทั้งประเทศญี่ปุ่นและประเทศสิงคโปร์ได้คะแนนเท่ากันอยู่ที่ 190 ประเทศ

  สำหรับการเดินทางมาประเทศไทย ในปัจจุบันชาวญี่ปุ่นสามารถเดินทางมาประเทศไทยโดยไม่ต้องขอวีซ่าล่วงหน้าและอยู่ได้ไม่เกิน 30 วัน

  หนังสือเดินทางประเทศอื่น ๆ

  สำหรับประเทศอื่น ๆ อันดับรองลงมาก็คือ ประเทศฟินแลนด์, เยอรมนี และเกาหลีใต้้สามารถเดินทางเข้าได้ 188 ประเทศ อันดับสามเป็นของประเทศเดนมาร์ก, อิตาลี และลักเซมเบิร์ก (187 ประเทศ) ในส่วนของประเทศไทยอยู่ที่อันดับ 66 สามารถเดินทางเข้าได้ 77 ประเทศ ส่วนประเทศที่สถานะของหนังสือเดินทางได้อันดับน้อยที่สุดคือประเทศอัฟกานิสถาน

  ข้อมูลดัชนีจาก Henley Passport Index