อยากตั้งถิ่นฐานในประเทศญี่ปุ่น? เปลี่ยนเป็นสัญชาติญี่ปุ่นต้องทำอย่างไร?

 • ชีวิตและการทำงาน
 • ประเทศญี่ปุ่นเป็นดินแดนในฝันของใครรหลายคน ทั้งคนที่มาเที่ยวหรือมาทำงานอาจจะประทับใจมากจนคิดอยากจะพำนักอยู่ที่นี่ไปตลอดชีวิต ไม่ว่าจะเป็นความปลอดภัย ความมั่นคง เทคโนโลยี และสวัสดิการต่าง ๆ ?

  ประเทศญี่ปุ่นถูกมองว่าเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่เหมาะสำหรับกับการย้ายมาตั้งถิ่นฐานในสายตายของผู้คนจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่ความมั่นในหลาย ๆ ประเทศเริ่มสั่นคลอน รวมทั้งการขอวีซ่าถาวรในบางประเทศได้ตั้งกฎใหม่ ๆ หรือเงื่อนไขจำนวนมากมายที่ทำให้ยากต่อการย่้ายไปตั้งถิ่นฐานหรือการขอเป็นพลเมือง เช่น ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา

  แม้ว่าเศรษฐกิจในประเทศญี่ปุ่นอาจจะไม่ได้เฟื่องฟูแบบในอดีต แต่ในด้านอื่น ๆ อย่างน้อยก็ค่อนข้างมั่นคงและเชื่อถือได้ ไม่ว่าจะเป็นอาชญากรรมอยู่ในระดับต่ำและค่อนข้างปลอดภัยในทุกส่วนของประเทศญี่ปุ่น มีจำนวนงานมากมายให้เลือกทำได้ในหลากหลายอุตสาหกรรม รวมถึงมีเสรีภาพขั้นพื้นฐานและสิทธิที่คุณจะได้รับ

  อย่างไรก็ตาม การที่จะได้เป็นพลเมืองของประเทศญี่ปุ่นนั้นมีความซับซ้อนอยู่พอสมควร ซึ่งในขณะเดียวกันการขอวีซ่าทำงานแบบ 3 ปีไม่ใช่เรื่องยากสำหรับผู้ที่มีงานประจำทำและมีบริษัทรับรองให้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย แต่หลายคนอาจจะอยากอยู่ในประเทศญี่ปุ่นให้นานกว่านี้!

  บทความนี้ จะมาช่วยให้เห็นภาพรวมได้ง่ายและชัดเจนมากยิ่งขึ้นสำหรับการขอสัญชาติญี่ปุ่น

  การโอนสัญชาติ

  ขั้นตอนในการโอนสัญชาติเป็นญี่ปุ่น อาจใช้เวลานานมากเลยทีเดียว!

  มีสองสิ่งสำคัญที่ควรพิจารณาและรับทราบก่อนที่จะเริ่มกระบวนการขอแปลงสัญชาติ สิ่งแรก คือ การตรวจสอบว่าคุณมีสิทธิดังกล่าวหรือไม่? แต่หากคุณไม่สามารถปฏิบัติตามได้ทั้งหมด ขอแนะนำว่าอย่าเพิ่งเริ่มต้นสมัครจะดีกว่านะคะ! เพราะค่อนข้างเสียเวลาและค่าใช้จ่ายด้วยเช่นกัน

  ปัจจัยที่สองที่ต้องพิจารณาและถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมาก คือ การตัดสินใจว่าจะเป็น พลเมืองญี่ปุ่น หรือเพียงแค่ถือ วีซ่าพำนักถาวรในประเทศญี่ปุ่น เพราะถ้าหากต้องการเป็นพลเมืองของประเทศญี่ปุ่น คุณจะต้องสละสัญชาติของประเทศเดิม แต่สำหรับวีซ่าพำนักถาวร คุณยังสามารถถือสัญชาติเดิมได้อยู่

  นอกจากนี้ การถือสัญชาติญี่ปุ่นหมายถึง คุณจะสามารถเลือกตั้ง ดำรงตำแหน่งทางราชการ ทำงานข้าราชการ เช่น ผู้พิพากษา หรือ อัยการ สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้มากที่สุดในโลกโดยไม่ต้องขอวีซ่าล่วงหน้า (จากข้อมูลปี 2019) และไม่เสี่ยงต่อการถูกส่งตัวหากคุณก่ออาชญากรรม

  อย่างไรก็ตาม สำหรับใครที่คิดจะเปลี่ยนสัญชาติเป็นญี่ปุ่นอาจจะต้องคิดให้ละเอียดถี่ถ้วนมาก ๆ เพราะเมื่อเปลี่ยนสัญชาติเป็นญี่ปุ่นแล้ว นั่นหมายความว่า คุณจะไม่ใช่พลเมืองของประเทศบ้านเกิดเดิมอีกต่อไปและต้องเสียสิทธิที่เคยมีในฐานะพลเมืองประเทศดังกล่าว ซึ่งอาจจะกระทบในเรื่องการเดินทางเข้าประเทศ การทำธุรกิจ การครองครองที่ดิน และเอกสารต่าง ๆ

  หากคุณยังคงมีความมุ่งมั่นที่จะอยู่ในประเทศญี่ปุ่นตลอดชีวิต การแปลงสัญชาติอาจเป็นตัวเลือกสำหรับคุณ แต่ก็ถือเป็นการตัดสินใจที่เปลี่ยนแปลงชีวิตไปอย่างสิ้นเชิง

  เงื่อนไข

  ด้านล่างนี้คือ รายการเงื่อนไขเริ่มต้นที่จะต้องปฏิบัติตามก่อนที่คุณจะสามารถสมัครเป็นพลเมืองญี่ปุ่นได้

  1. คุณจะต้องทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายในประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลาอย่างน้อย 5 ปีเมื่อคุณเริ่มสมัครเป็นพลเมืองญี่ปุ่น ในช่วงเวลานี้จะต้องมีหลักฐานแสดงว่าได้ใช้เวลาอยู่ในประเทศญี่ปุ่นและทำงานมาแล้วอย่างน้อย 80% ของช่วงเวลานั้น (สำหรับช่วงเวลาที่ถือวีซ่านักเรียนและเรียนหนังสือที่ประเทศญี่ปุ่นจะไม่ถูกนับรวมใน 5 ปี)
  2. คุณจะต้องมีอายุมากกว่า 20 ปีในวันที่สมัคร และต้องเป็นผู้บรรลุนิติภาวะแล้วตามกฎหมายของประเทศบ้านเกิดของคุณด้วย เช่น ในบางประเทศต้องมีอายุ 21 ปีบริบูรณ์จึงถึงว่าบรรลุนิติภาวะตามกฎหมาย!
  3. คุณจะต้องไม่เคยทำผิดกฎหมายหรือหลบหนีการจ่ายภาษีหรือประกันสุขภาพในช่วงที่อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่น (แม้แต่การทำผิดกฎจราจรที่สร้างความเสียหายก็มีผลต่อการพิจารณาการขอโอนสัญชาติ)
  4. คุณต้องเป็นบุคคลที่ไม่มีปัญหาทางจิตและไม่เป็นภัยคุกคามที่ส่งผลต่อความมั่นคงของประเทศชาติหรือการดำเนินชีวิต โดยทั่วไปพฤติกรรมและบันทึกทั่วไปของคุณจะได้รับการตัดสินเพื่อยืนยันว่าคุณสามารถเป็นพลเมืองที่ปฏิบัติตามกฎหมายในญี่ปุ่นได้หรือไม่
  5. คุณต้องยอมสละสัญชาติและสถานะพลเมืองของประเทศอื่นที่ผ่านมา
  6. คุณต้องมีหลักฐานยืนยันว่ามีรายได้เพียงพอสำหรับการดำรงชีพในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งหมายถึงต้องมีอาชีพที่มั่นคงและมีรายได้ที่มากพอ ซึ่งรวมถึงการแสดงว่าคุณสามารถมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของประเทศญี่ปุ่น เช่น งานของคุณหรือผ่านงานอาสาสมัครหรืองานการกุศล
  7. สุดท้าย คุณควรมีทักษะภาษาญี่ปุ่นที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการสื่อสาร คุณควรมีความเข้าใจอย่างดีเกี่ยวกับตัวอักษรคันจิและตัวอักษรพื้นฐานของญี่ปุ่น
  สิ่งสำคัญที่ควรระลึกไว้

  1. ขั้นตอนหลังการแปลงสัญชาติมีดังนี้:
   • ต้องทำการยื่นคำร้องขอแปลงสัญชาติให้แก่สำนักกฎหมายก่อนเพื่อทำการประเมิน การประเมินใช้เวลา 10 เดือนถึง 1 ปีหรือมากกว่านั้นขึ้นอยู่กับแต่ละกรณี
   • หลังจากการประเมินสำเร็จแล้วจะมีการออกบัตรประจำตัวประชาชนและจะต้องรายงานสัญชาติใหม่ของคุณที่สำนักงานเทศบาลท้องถิ่นที่คุณอาศัยอยู่
   • เมื่อสัญชาติญี่ปุ่นของคุณได้รับการอนุมัติจะมีการมอบทะเบียนครอบครัวให้คุณและบัตรประจำตัวผู้พำนักจะถูกส่งกลับไปที่สำนักตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นคุณจะกลายเป็นคนญี่ปุ่น
  2. หากคุณแต่งงานกับคนญี่ปุ่นระยะเวลาในการสมัครจะลดลงเหลือ 3 ปี คุณต้องพิสูจน์ว่าการแต่งงานของคุณไม่ใช่ ‘การแต่งงานแบบหลอกลวง’ และจะต้องแสดงให้เห็นว่ามีหน้าที่สนับสนุนครอบครัวทางด้านการเงินแก่ครอบครัวของคุณ แม้หลังจากการหย่าร้าง ซึ่งจะทำให้คุณไม่สูญเสียสัญชาติหรือถิ่นที่อยู่ถาวรหลังจากหย่าร้านในประเทศญี่ปุ่น
  3. ยังมีอีกเงื่อนไขหนึ่งสำหรับผู้ที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเภท High-Income Professionals หรือ Highly Skilled Professionals (HSP) (มีรายได้ระดับสูงหรือทักษะมืออาชีพระดับสูง) ในกลุ่มนี้จะมีสิทธิที่จะสมัครเป็นพลเมืองญี่ปุ่นได้ในช่วงเวลาเพียงแค่หนึ่งปีเท่านั้น
  4. การเกิดในประเทศญี่ปุ่นไม่ได้หมายความว่าจะสามารถเป็นคนญี่ปุ่นได้ แต่จะต้องเกิดจากพ่อและแม่ที่มีสัญชาติญี่ปุ่นเท่านั้น หากเกิดจากพ่อชาวญี่ปุ่นและแม่ที่เป็นคนต่างชาติ คุณจะได้รับสัญชาติโดยอัตโนมัติทันที นอกจากนี้หากพ่อยอมรับเป็นลูกตามกฎหมายแม้ว่าจะหลังหย่าร้างไปแล้ว สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่

  นี่เป็นเพียงบางสิ่งที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับการเป็นพลเมืองญี่ปุ่น สำหรับข้อมูลล่าสุดคุณสามารถเข้าไปอ่านได้ในเว็บไซต์ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศญี่ปุ่น!

  เว็บไซต์กระทรวงยุติธรรมของญี่ปุ่น *เฉพาะภาษาญี่ปุ่น