รู้จักกับ “นโยบายรับผู้ลี้ภัย” ในประเทศญี่ปุ่น

 • ชีวิตและการทำงาน
 • ตามอนุสัญญาผู้ลี้ภัยปี 1951 ผู้ลี้ภัย คือ คนที่อาศัยอยู่นอกประเทศบ้านเกิดด้วยเหตุผลของภัยอันตรายต่อสิทธิพื้นฐานทางเชื้อชาติ ศาสนา สัญชาติ หรือความสัมพันธ์ทางสังคม หรือการเมืองอันเป็นเหตุทำให้ไม่สามารถเดินทางกลับบ้านเกิดได้ เหตุผลอาจมาจากสงครามที่ผู้คนทั่วไปต้องรีบหนีออกจากบ้านและทิ้งทุกอย่างไว้

  รัฐบาลญี่ปุ่นได้ออกสถานะผู้ลี้ภัยให้แก่บุคคลเหล่านี้เช่นกัน และนี่คือเรื่องที่น่ารู้เกี่ยวกับนโยบายผู้ลี้ภัยในประเทศญี่ปุ่น

  ขั้นตอนการสมัคร

  b0653004a6a6bcb842616b3595ecf473_m

  ผู้ลี้ภัยในญี่ปุ่นสามารถใช้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ รวมถึงการดูแลสุขภาพและการศึกษา ได้รับอนุญาตให้ทำงานและพักอาศัยอยู่ในระยะยาวได้ ข้อกำหนดสำหรับถิ่นที่อยู่ถาวรยังผ่อนคลายสำหรับผู้ลี้ภัย เขาหรือเธอจะไม่ถูกส่งกลับไปยังประเทศบ้านเกิดของเขาหรือเธอไปยังประเทศที่มีความเสี่ยง อย่างไรก็ตาม ผู้ลี้ภัยคาดว่าจะมีที่อยู่อาศัยที่ถูกต้องและไม่ละเมิดกฎใด ๆ โดยการให้ข้อมูลที่เป็นเท็จหรืออยู่เกินกำหนดโดยไม่มีสถานะการอยู่อาศัยที่เหมาะสม ซึ่งจะใช้เวลาประมาณหกเดือนในการได้รับสถานะผู้ลี้ภัยหลังจากการสมัคร และนี่คือ ขั้นตอนการขอเป็นผู้ลี้ภัย

  1. การสมัครเพื่อขอสถานะผู้ลี้ภัยควรทำภายใน 6 เดือนเมื่อเข้ามาในประเทศญี่ปุ่น และถ้าเป็นไปได้ควรรีบทำเรื่องขอสมัครให้เร็วที่สุดในระหว่างที่มาถึงประเทศญี่ปุ่น คุณสามารถขอยืดเวลาพำนักในกรณีที่ขั้นตอนในการทำเรื่องขอสถานะผู้ลี้ภัยใช้ระยะเวลานาน
  2. หลังจากที่ใบสมัครได้รับการพิจารณาแล้ว คุณจะต้องเข้าไปสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัวกับเจ้าหน้าที่ดูแลผู้ลี้ภัยจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ซึ่งอาจใช้เวลาครั้งเดียวหรือหลายครั้งขึ้นอยู่กับกรณี ไม่ควรนำเพื่อนหรือทนายความมาเข้าร่วมการสัมภาษณ์และแน่นอนว่าต้องตอบคำถามให้ตรงกับความเป็นจริงทุกประการ และคุณจะต้องลงชื่อในตอนท้ายของการสัมภาษณ์แต่ละครั้ง
  3. ในกรณีที่ใบสมัครของคุณถูกปฏิเสธ คุณสามารถยื่นอุทธรณ์ต่อกระทรวงยุติธรรมได้โดยยื่นคำร้องภายในเจ็ดวันนับจากผลการสมัคร
  4. จากนั้นคุณสามารถขอสัมภาษณ์กับที่ปรึกษาด้านการตรวจผู้ลี้ภัย อาจใช้เวลาถึงสองชั่วโมงและส่วนใหญ่จะทำแค่ครั้งเดียว หลังจากการพิจารณาคดีคุณจะได้รับแจ้งผลการพิจารณา
  5. แม้ว่าการอุทธรณ์จะถูกปฏิเสธ แต่คุณก็สามารถขอให้มีการทบทวนการพิจารณาคดีภายใน 6 เดือนหลังจากได้เรียนรู้ว่าเหตุใดถึงโดนปฏิเสธ ศาลจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพื้นฐานในการดำเนินขั้นตอนดังกล่าว
  คุณสมบัติในการขอเป็นผู้ลี้ภัย

  ผู้ลี้ภัยควรมี “หลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงเหตุอันสมควรแก่การขอลี้ภัย” เพื่อจะได้รับการยอมรับจากสำนักตรวจคนเข้าเมืองในฐานะผู้ลี้ภัย ไม่ว่าจะเป็นการถูกละเมิดเสรีภาพอันเป็นเหตุให้เกิดความไม่มั่นคงต่อชีวิต การโดนคุกคามที่มีความรุนแรงหรือมีอันตราย การถูกโจมตีทั้งตนเองหรือครอบครัว การโดนจับกุม การถูกลักพาตัว การริบทรัพย์สิน การกีดกันการจ้างงานและการศึกษา สงครามกลางเมือง การถูกทรมาน การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ การบังคับขืนใจ และอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม ต้องมีหลักฐานมายืนยันให้ตรบถ้วนและสมเหตุสมผลก็จะมีสิทธิได้รับการพิจารณา ถ้าเหตุผลไม่มีความหนักแน่นหรือไม่ได้แสดงให้เห็นถึงภัยอันตรายในระดับที่รุนแรงจะไม่ได้รับการพิจารณา

  ผู้สมัครส่วนใหญ่ที่เดินทางไปขอสถานะผู้ลี้ภัยในประเทศญี่ปุ่นมาจากประเทศในแถบเอเชียและบางส่วนมาจากตะวันออกกลางหรือแอฟริกา ประเทศญี่ปุ่นตั้งอยู่ทางตะวันออกที่ไกลออกไปจากทางฝั่งยุโรปและประชากรส่วนใหญ่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษ จึงทำให้จำนวนผู้ที่ขอเข้ามาลี้ภัยมีจำนวนน้อยกว่าประเทศอื่น ๆ

  นี่คือ 6 ประเทศแรกที่ขอสถานะผู้ลี้ภัยในประเทศญี่ปุ่นจากการสำรวจสำมะโนประชากร 2013
  :

  1. ตุรกี
  2. เนปาล
  3. เมียนมาร์
  4. ศรีลังกา
  5. ปากีสถาน
  6. อินเดีย

  อย่างไรก็ตาม แม้จะมีการขอเป็นผู้ลี้ภัยเพิ่มขึ้นทุกปี แต่ประเทศญี่ปุ่นก็รับผู้ลี้ภัยน้อยลง ตามข้อมูลในปี 2016 จาก
  สำนักข่าวรอยเตอร์ส (Reuters) ประเทศญี่ปุ่นรับผู้ลี้ภัยเพียงแค่ 28 คน (จากผู้สมัคร 8,193)

  ประเทศญี่ปุ่นให้ความสำคัญในเรื่องของการพิทักษ์สิทธิมนุษยชนของทั่วโลก เป็นผู้บริจาครายใหญ่อันดับสองให้แก่ องค์การ UNHCR รองจากสหรัฐอเมริกา และเป็นประเทศเดียวในเอเชียที่เข้าร่วมโครงการ UNHCR resettlement program อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้ญี่ปุ่นยังคงเป็นประเทศที่ไม่ยอมรับผู้ลี้ภัยจำนวนมาก จากรายงานของ Telegraph ประเทศญี่ปุ่นปฏิเสธผู้สมัครมากกว่า 99% และยังมีผู้ที่ได้รับสถานะผู้ลี้ภัยแต่ก็ประสบความยากลำบากในการต่อสู้เพื่อปรับตัวเข้ากับการใช้ชีวิตในญี่ปุ่น

  การสมัครขอสถานะผู้ลี้ภัยจะต้องติดต่อสมาคมผู้ลี้ภัยแห่งประเทศญี่ปุ่นหรือสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของญี่ปุ่นเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

  นี่คือ ข้อมูลบางส่วนที่จำเป็น:
  สำหรับขอสมัครเป็นผู้ลี้ภัยในญี่ปุ่น

  ใบสมัครของกระทรวงยุติธรรม (ในภาษาต่าง ๆ)

  ข้อมูลทั่วไป

  สำหรับผู้ที่ต้องเผชิญกับเหตุการณ์ที่ผลักดันให้ต้องขอสถานะผู้ลี้ภัยต้องแน่ใจว่าได้ปฏิบัติตามคำแนะนำทั้งหมดเพื่อเพิ่มโอกาสในการได้รับพิจารณา แม้ว่าคุณจะไม่ได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการในฐานะผู้ลี้ภัย แต่ก็มีวิธีอื่นในการเข้าประเทศอย่างถูกกฎหมายเช่น วีซ่าทำงาน ประเทศญี่ปุ่นมีความเข้มงวดมากในเรื่องของการรับผู้ลี้ภัย แต่ด้วยปัญหาจำนวนประชากรที่ลดลงเรื่อย ๆ อาจจำเป็นต้องมีการเพิ่มผู้อพยพในอนาคต บางทีในอนาคตนโยบายของผู้ลี้ภัยในญี่ปุ่นจะเปลี่ยนไปและมันจะง่ายขึ้นสำหรับผู้แสวงหาความปลอดภัยในดินแดนอาทิตย์อุทัย