“Hospitel” ในญี่ปุ่นเริ่มแล้ว! โรงแรม Toyoko INN เปลี่ยนเป็นห้องพักรองรับผู้ป่วยโควิด

 • ข่าว
 • ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัสที่ทำให้ในหลายประเทศทั่วโลกต้องหยุดชะงัก ผู้คนไม่สามารถเดินทางออกมาใช้ชีวิตกันได้ตามปกติ รวมถึงต้องกักตัวอยู่ในบ้านเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส ธุรกิจหลายอย่างต้องประสบกับปัญหาโดยเฉพาะธุรกิจการท่องเที่ยวและโรงแรม

  สภาวะวิกฤติที่มีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นทำให้โรงพยาบาลมีเตียงและห้องพักรองรับผู้ป่วยไม่เพียงพอ และเป็นที่มาของ Hospitel การเปลี่ยนโรงแรมให้เป็นโรงพยาบาล โรงแรมหลายแห่งต้องเปลี่ยนเป็นที่พักฟื้นผู้ป่วยในช่วงเวลานี้ ทั้งสำหรับการพักฟื้นผู้ป่วยที่อาการไม่หนักและเป็นสถานที่กักตัวของคนที่สงสัยว่าอาจมีอาการติดเชื้อ สำหรับในประเทศไทยมีโรงแรมหลายแห่งที่เปลี่ยนห้องพักให้เป็นที่รับรองผู้ป่วยโควิด ซึ่งก็มีโรงแรมหลายแห่งได้ยื่นเรื่องเสนอเพื่อเข้ารับการประเมินให้เป็นที่พักฟื้นคนไข้ เป็นการช่วยแก้ปัญหาเตียงเต็มของโรงพยาบาล

  ล่าสุดในประเทศญี่ปุ่นเองก็เช่นกันได้เริ่มมีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโควิดไปทำการพักฟื้นและดูแลรักษาต่อที่โรงแรม

  Hospitel ในโตเกียว

  สำหรับประเทศญี่ปุ่นหลังจากการแพร่กระจายของ coronavirus ใหม่ ทำให้เริ่มมีผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น (ปัจจุบันแตะ 4 พันกว่าคน เฉพาะในโตเกียวมีผู้ป่วยอยู่ที่หลักพัน) ทำให้โรงพยาบาลในโตเกียวเริ่มมีจำนวนเตียงไม่พอในการรองรับผู้้ป่วย เพื่อจัดการกับปัญหาดังกล่าวเช่นเดียวกับในบางประเทศ ทางเครือโรงแรม Toyoko INN ได้เปลี่ยนห้องพักสาขา Tokyo Station Shin-Ohashi-mae เพื่อรองรับผู้ป่วยโควิดที่มีอาการไม่รุนแรง ค่าใช้จ่ายในการพักรักษาในโรงแรมจะได้รับการคุ้มครองด้วยเงินภาษี

  โดยในเช้าวันที่ 7 เมษายน กองกำลังป้องกันตนเองญี่ปุ่นได้ทำการขนย้ายเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ไปยังโรงพยาบาล และจะมีผู้ป่วยประมาณ 100 คนถูกเคลื่อนย้ายมาพักรักษาตัวที่โรงแรม

  ในส่วนของการป้องกันเชื้อโรคนั้นจะอยู่ในความดูแลของผู้เชี่ยวชาญ ทางโรงพยาบาลได้แบ่งทางเข้าโรงแรมเป็นสองส่วน: ส่วนหนึ่งถูกใช้สำหรับการดูแลเคลื่อนย้ายผู้ป่วย และอีกส่วนหนึ่งใช้สำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและพนักงาน ทางรัฐบาลอาจจะมีการเช่าโรงแรมเพื่อรองรับผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอีกโดยมีแผนจะเตรียมไว้ประมาณ 1,000 เตียง