รัฐบาลญี่ปุ่นแจก 100,000 เยนให้ชาวต่างชาติที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านญี่ปุ่น: มาดูรายละเอียดได้ที่นี่ (พร้อมเว็บไซต์ภาษาไทย)

 • ข่าว
 • ชีวิตและการทำงาน
 • เนื่องจากสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศญี่ปุ่น ทำให้ภาคธุรกิจและประชาชนมากมายได้รับผลกระทบและสร้างปัญหาทางเศรษฐกิจให้กับประเทศอย่างหนัก หลายธุรกิจจะต้องปิดทำการลงชั่วคราว ซึ่งมีผลต่อปากท้องของประชาชนเป็นอย่างมาก เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระให้กับผู้ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นชินโซ อาเบะได้มีแผนการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการแจกเงินให้กับประชาชนคนละ 100,000 เยน

  ข่าวดีสำหรับชาวต่างชาติที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในประเทศญี่ปุ่นก็มีสิทธิได้รับเงินเยียวยา 100,000 เยนนี้ด้วยเช่นกัน
  มาดูรายละเอียดไปพร้อมกันเลย

  สิทธิในการรับเงินเยียวยาจากรัฐบาล

  b0653004a6a6bcb842616b3595ecf473_m

  มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบเร่งด่วนให้กับประชาชนทุกคนในประเทศญี่ปุ่นที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในวันที่ 27 เมษายน 2020 (รวมถึงเด็กทารกที่เกิดภายในไม่เกินวันที่ 27 เมษายน 2020 มีสิทธิรับเงินเยียวยานี้) มาตรการนี้จะรวมถึงชาวต่างชาติที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ถือบัตรไซริวการ์ด หรือบัตรประจำตัวชาวต่างชาติ (วีซ่าทำงาน วีซ่านักเรียน วีซ่าถาวร วีซ่าแต่งงาน เป็นต้น) ประเภทของวีซ่ามีแบบ 1, 3, 5 ปี และต้องมีระยะเวลาของวีซ่าเหลืออยู่เกิน 3 เดือนขึ้นไป ไม่จำกัดอายุ

  วิธีการยื่นขอรับเงินเยียวยา

  นี่คือขั้นตอนที่สำคัญของการรับเงินเยียวยาจากรัฐบาล สามารถทำได้ 2 วิธี (สามารถเลือกที่จะรับหรือไม่รับได้)

  ยื่นแบบฟอร์มทางจดหมาย

  สำนักงานท้องถิ่นที่คุณอาศัย (เขต/เมือง) จะส่งแบบฟอร์มใบสมัครขอรับเงินช่วยเหลือไปทางไปไปรษณีย์ โดยผู้ที่เป็นเจ้าบ้านจะทำหน้าที่กรอกข้อมูลของสมาชิกที่จะรับเงิน ถ้าอยู่คนเดียวก็กรอกแค่ชื่อตัวเอง คุณจะต้องกรอกข้อมูลที่จำเป็นซึ่งรวมถึงรายละเอียดของบัญชีธนาคารที่ต้องการให้โอนเงินเข้าไปในบัญชี พร้อมสำเนาบัญชีและสำเนาเอกสารยืนยันตัวตน

  ตัวอย่างแบบฟอร์มส่งทางไปรษณีย์

  ยื่นแบบฟอร์มออนไลน์

  วิธีนี้สำหรับผู้ที่มีบัตร My Number Card สามารถยื่นเอกสารไปที่เว็บไซต์ที่คุณสามารถสมัครขอรับเงินช่วยเหลือออนไลน์ได้ที่ My number portal

  กำหนดส่งใบสมัครภายใน 3 เดือนนับจากวันที่ได้รับใบสมัครทางไปรษณีย์ หรือการแจ้งผ่านทางเว็บไซต์ของแต่ละจังหวัดและเขต
  ระยะเวลาการรับเงิน (เร็วที่สุดคือช่วงเดือนพฤษภาคม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละหน่วยงานของแต่ละจังหวัด (ในการพิจารณาตามวัตถุประสงค์ของมาตรการทางเศรษฐกิจฉุกเฉินมีจุดมุ่งหมายเพื่อเริ่มการชำระเงินโดยเร็วที่สุด)

  ข้อมูลภาษาไทย

  ทางรัฐบาลได้ทำข้อมูลช่วยเหลือชาวต่างชาติออกมาเป็นภาษาต่างประเทศรวมถึงภาษาไทยด้วย สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้

  ที่นี่เกี่ยวกับการอธิบายวิธีรับเงินเยียวยา ฉบับภาษาไทย