ญี่ปุ่นเร่งเพิ่มมาตรการสำหรับซูเปอร์มาร์เก็ต ปาจิงโกะ หวั่นเสี่ยงเพิ่มจำนวนติดเชื้อ!

  • ข่าว
  • จำนวนติดเชื้อในประเทศญี่ปุ่นยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การประกาศภาวะฉุกเฉินที่สามารถทำได้เพียงแค่ขอความร่วมมือให้ร้านค้า ห้างสรรพสินค้า ภาวะฉุกเฉินนี้จะมีจนถึงวันที่ 6 พฤษภาคม 2020 ซึ่งบรรดาห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

    อย่างไรก็ตาม ยังมีประชาชนมากมายที่ยังใช้ชีวิตตามปกติไปเที่ยวและร่วมตัวกันอยู่ในสถานที่ที่ทางการขอความร่วมมือให้งดใช้บริการ อย่างเช่น ปาจิงโกะ ซึ่งทางรัฐบาลได้ขอความร่วมมือให้้ร้านปาจิงโกะ ไนท์คลับ คาราโอเกะ ให้ความร่วมมือปิดให้บริการชั่วคราว (ส่วนใหญ่ที่ให้ความร่วมมือจะเป็นในโตเกียวตามเขตเมือง) แต่ร้านปาจิงโกะที่อยู่ในจังหวัดรอบนอกโตเกียวยังคงเปิดให้บริการตามปกติ ทำให้ผู้คนขับรถไปรวมตัวกันที่ร้านปาจิงโกะนอกเมืองหลวง รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ รวมถึงใน ซูเปอร์มาร์เก็ตมีผู้ใช้บริการเข้าไปใช้เป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดการกังวลถึงความปลอดภัยในการป้องกันเชื้อโรค

    เพิ่มมาตรการสำหรับซูเปอร์มาร์เก็ตและปาจิงโกะ

    เมื่อเช้าวันอังคารที่ 22 เมษายน ทางโตเกียวกำลังพิจารณามาตรการต่าง ๆ ในการบริหารจัดการกับความแออัดที่ ซูเปอร์มาร์เก็ตต่าง ๆ ที่มีความหนาแน่นในการใช้งานของผู้คน ทางโตเกียวกำลังพิจารณาอย่างเร่งด่วนว่าจะใช้มาตรการอย่างไรในการคัดกรองคน จำกัดเวลาในการใช้งาน เป็นต้น เพราะผลจากการประกาศภาวะฉุกเฉินที่ขอความร่วมมือให้ทุกคนอยู่บ้าน ทำให้การใช้บริการซูเปอร์มาร์เก็ตมีความหนาแน่นมากขึ้น เพราะทุกครอบครัวยังต้องซื้ออาหารและสินค้ามากักตุนไว้ใช้ในบ้าน

    ในส่วนของปาจิงโกะที่ยังคงสร้างความกังวลให้กับคนส่วนใหญ่ เพราะมีปาจิงโกะหลายแห่งที่เปิดทำการและผู้คนก็พร้อมใจที่จะเดินทางไปใช้บริการไม่ว่าจะต้องขับรถออกไปนอกเมืองก็ตาม รัฐบาลกำลังพิจารณามาตรการที่แข็งแกร่งขึ้นร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ สำหรับร้านปาจิงโกะหลายแห่งที่ไม่ตอบสนองต่อคำขอร้องจากรัฐบาล และยังมีผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมากในขณะนี้