ชาวต่างชาติในญี่ปุ่นสามารถขอความช่วยเหลืออะไรได้บ้างจากรัฐบาลญี่ปุ่นในสถานการณ์โควิด-19!

 • การทำงาน
 • ชีวิตและการทำงาน
 • หลังจากประกาศภาวะฉุกเฉินในประเทศญี่ปุ่น หลายธุรกิจต้องปิดการให้บิรการชั่วคราวและลดการเดินทางออกจากบ้าน ส่งผลให้รายได้จากการทำงานของพนักงานในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ลดลง ในส่วนของรัฐบาลได้มีอนุมัติการให้เงินเยียวยากับประชาชนที่อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นอย่างถูกต้องตามกฎหมายเป็นจำนวน 100,000 เยนเพื่อบรรเทาแรงกดดันต่อทุกคนในระหว่างการแพร่ระบาดของโควิด-19

  อย่างไรก็ตาม นอกจากนโยบาย 100,000 เยนแล้วยังมีมาตรการช่วยเหลืออื่น ๆ ที่ออกโดยรัฐบาลในระดับภูมิภาคและบริษัทต่าง ๆ เพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคซึ่งจัดทำขึ้นสำหรับผู้ที่มีปัญหาในการดำรงชีวิตหรือต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน! ผู้ที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่นต้องไม่พลาดข้อมูลนี้ลองอ่านไปพร้อมกันค่ะ!

  ขยายเวลาการชำระเงินสำหรับค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน

  ถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นมากที่สุดสำหรับการใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่น ข้อแรกคือ กำหนดเวลาการชำระเงินสำหรับค่าใช้จ่ายประเภทต่าง ๆ เช่น ค่าไฟ แก๊ส ค่าโทรศัพท์ ค่าเนต และค่าน้ำประปา ข่าวที่ออกโดยรัฐบาลและเว็บไซต์ขององค์กรต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้:

  ค่าน้ำและการระบายน้ำ: ขึ้นอยู่กับวิธีการในแต่ละพื้นที่การชำระเงินอาจล่าช้าได้ถึง 4 เดือนในโตเกียว
  ・ สอบถาม: ที่การประปาในท้องถิ่นที่คุณอาศัย

  ค่าไฟ, ค่าแก๊ส: ระยะเวลาการชำระเงินสามารถต่ออายุได้หนึ่งเดือน

  ・ เงื่อนไขของผู้สมัคร: บุคคลที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19, มีเหตุเร่งด่วน หรือสินเชื่อสนับสนุนกองทุนที่ครอบคลุม

  ・ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง: บริษัทไฟฟ้าและบริษัทแก๊ส

  ค่าโทรศัพท์: ค่าโทรศัพท์มือถือและเครื่องใช้ในบ้านที่จะต้องชำระหลังสิ้นเดือนกุมภาพันธ์

  ・ เงื่อนไขของผู้สมัคร: ผู้ที่ใช้บริการเครือข่ายของ 3 บริษัท ได้แก่ NTT, KDDI และ Softbank ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากรายได้หรือไม่สามารถออกจากบ้านได้หลังจากได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อ

  ・ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง: NTT, KDDI และ Softbank
   

  ความช่วยเหลือเกี่ยวกับที่พักอาศัย

  ลำดับถัดไป คือ เงินช่วยเหลือที่เกี่ยวข้องกับที่พักอาศัยดังนี้:

  การจ่ายเงินประกันการอยู่อาศัย (ให้เช่า): ชำระตามหลักเกณฑ์ของภูมิภาค (เงินได้ทั่วไปและเงินทุนสำรอง) และโดยหลักการชำระเป็นเวลาสามเดือนและไม่เกินเก้าเดือน

  ・ ผู้สมัคร: ผู้ที่ว่างงานหรือมีรายได้ลดลง
  ・ติดต่อหน่วยงาน:องค์กรสนับสนุนการให้คำปรึกษา (เอกสารที่จำเป็นสำหรับการสมัครอาจแตกต่างกันไปตามในแต่ละภูมิภาค กรุณาตรวจสอบกับหน่วยงาน!)

  ※ยกตัวอย่าง 23 เขตของโตเกียว:
  ・ หากรายได้ต่อเดือนอยู่ที่ 194,000 เยนและเงินทุนสำรองน้อยกว่า 780,000 เยน จำกัดรายเดือน 64,000 เยน
  ・ ในกรณีที่อาศัยอยู่คนเดียวหากรายได้ต่อเดือน 137,700 เยนและเงินทุนสำรอง 500,000 หรือน้อยกว่าว รายเดือนอยู่ที่ 53,700 เยน

  ความช่วยเหลือด้านที่พักฉุกเฉิน (โตเกียว): ที่อยู่อาศัย, การชำระเงินกู้, การสนับสนุนการจ้างงาน เป็นต้น

  เป็นการช่วยเหลือคนไร้บ้าน ไม่มีที่อยู่อาศัย
  ・ ผู้สมัคร: ผู้ที่อาศัยอยู่ในโตเกียวและอาศัยอยู่ในอินเทอร์เน็ตคาเฟ่หรือมังงะคาเฟ่
  ・ องค์กรที่ติดต่อ: TOKYO チャレンジネット เบอร์ติดต่อ 0120-874-225 03-5155-9501

  สวัสดิการสำหรับการว่างงาน

  ร้านค้าและธุรกิจหลายแห่งต้องปิดการให้บริการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค อาจทำให้เเกิดการว่างงานขึ้น ซึ่งในประเทศญี่ปุ่นก็มีหน่วยงานที่คอยให้ความช่วยเหลือและให้คำปรึกษาในกรณีนี้ !

  ประกันการว่างงาน (สวัสดิการการว่างงาน)
  ・ ผู้สมัคร: ผู้ที่เข้าร่วมประกันการจ้างงาน และกำลังว่างงานหรือกำลังหางาน
  ·เงื่อนไขการใช้งาน:
  ① ติดต่อไปยังหน่วยงาน Hellowork ของทุกจังหวัด พร้อมหลักฐานการหางานและการว่างงาน
  ② การว่างงานเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคที่เป็นผลมาจากการเลิกจ้างหรือล้มละลายของบริษัทจะต้องคำนวณภายในหนึ่งปี นับจากวันที่ลาออกและต้องมีการประกันการจ้างงานตั้งแต่หกเดือนขึ้นไป

  ・ ติดต่อองค์กร:ハローワーク (Hellowork)

  เงินช่วยเหลือกรณีหยุดกิจการ

  โดยทั่วไปหากพนักงานต้องหยุดงาน องค์กรของพวกเขาจะต้องจ่ายเบี้ยเลี้ยงที่เหลือ (ประมาณ 60% ของเงินเดือนโดยเฉลี่ย) ถึงแม้ว่าผลกระทบของโรคระบาดนี้จะถูกปล่อยให้องค์กรตัดสินใจว่าจะให้เงินช่วยเหลือหรือไม่? แต่ในกรณีนี้ก็ยังมีตัวอย่างของบริษัทที่ไปยื่นคำร้องต่อรัฐบาลสำหรับ “เงินช่วยเหลือการปรับการจ้างงาน” เพื่อให้พนักงานได้รับเงิเดือนในขณะที่ต้องพักงาน ดังนั้นหากบริษัทของคุณมีการปรับตัวลาคุณไม่สามารถป้องกันได้จากการสมัครหรือการสมัครกับ บริษัท !

  ・ องค์กรที่ปรึกษา: ผู้รับผิดชอบด้านการบริการแรงงานของบริษัท, หน่วยงานช่วยเหลือแรงงาน