รัฐบาลญี่ปุ่นอนุมัติเงินช่วยเหลือนักศึกษา (รวมนักเรียนต่างชาติในญี่ปุ่น): ข้อมูลอื่น ๆ ช่วยเหลือประชาชนในช่วงการระบาดของ COVID-19

 • ชีวิตและการทำงาน
 • ในขณะที่เรากำลังต่อสู้กับไวรัสโควิด-19 ที่เป็นปัญหาของทุกคนทั่วโลก สำหรับชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นและกำลังประสบปัญหาต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการเงิน งาน และสุขภาพ นี่คือ รายชื่อของหน่อยงานจากรัฐบาลหรือเอกชนในญี่ปุ่นที่ให้การสนับสนุนในช่วงการระบาดใหญ่ครั้งนี้ (ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2020)

  1) เงินเยียวยาสูงสุดถึง 200,000 เยนให้กับนักเรียนนักศึกษา

  เป็นอีกหนึ่งมาตรการเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดรายได้จากการทำงานอะรุไบโตะหรืองานพาร์ททาร์ม รัฐบาลได้ออกมาตรการสนับสนุนสำหรับนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากรายได้เนื่องจากการแพร่กระจายของ coronavirus รัฐบาลได้มมีนโยบายที่จะจ่ายเงินให้สูงสุดถึง 200,000 เยนต่อคน โดยจำนวน 100,000 เยนจะจ่ายให้กับนักเรียนที่มีรายได้งานนอกเวลาลดลง ในส่วนของ 200,000 เยนให้กับนักเรียนที่อาศัยในครัวเรือนที่ได้รับการยกเว้นภาษีที่อยู่อาศัย มีเป้าหมายอยู่ที่ประมาณ 430,000 คน โดยเป้าหมายคือ นักศึกษาในะดับบัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัย, โรงเรียนอาชีวศึกษา ซึ่งจะรวมถึงนักเรียนต่างชาติและนักเรียนในโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น

  โดยทางสถานศึกษาจะเป็นผู้ตรวจสอบและยืนยันสถานะทางการเงินของนักเรียนและทำเรื่องยื่นผ่านองค์การบริการนักศึกษาของประเทศญี่ปุ่น

  2) เงินเยียวยา 100,000 เยนให้กับประชาชนทุกคนและชาวต่างชาติที่มีชื่อในทะเบียนบ้าน

  ในญี่ปุ่นรัฐบาลจะแจกจ่ายเงิน 100,000 เยน ต่อคน สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถอ่านได้ ที่นี่ ที่นี่

  3) เงินช่วยเหลือการเลี้ยงบุตรเพิ่มเติม

  โดยปกติรัฐบาลจะแจกจ่ายเงินช่วยเหลือการเลี้ยงบุตรให้แก่ผู้ที่ลงทะเบียนเป็นผู้อยู่อาศัยในประเทศญี่ปุ่นและกำลังเลี้ยงดูเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี เนื่องจากการระบาดใหญ่ของโรคครั้งนี้ รัฐบาลจะเพิ่มจำนวนเงินที่มีอยู่เป็นอีก 10,000 เยน สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงินค่าเลี้ยงดูบุตรและผู้ที่มีสิทธิ สามารถดูได้ที่นี่: ข้อมูลเกี่ยวกับค่าเลี้ยงดูบุตร (jido teate)

  4) การสนับสนุนทางการเงินสำหรับ Freelace ในช่วงโรงเรียนประถมปิดทำการ

  หากคุณเป็นทำงานเป็น Freelance ในญี่ปุ่น คุณสามารถรับ 4,100 เยนต่อวันได้ ในกรณีที่ไม่สามารถทำงานได้เพราะต้องดูแลบุตรที่บ้าน

  ช่วงเวลา: 1 เมษายนถึง 30 มิถุนายน 2020 (ในช่วงปิดโรงเรียน)

  สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถดูได้ที่นี่ (เป็นภาษาญี่ปุ่น)

  5) สินเชื่อฉุกเฉิน

  หากคุณประสบปัญหารายได้ลดลงและต้องการความช่วยเหลือด้านการเงิน คุณสามารถยืมได้มากถึง 100,000 เยนโดยไม่มีอัตราดอกเบี้ย หากคุณเป็นผู้ปกครองและต้องการดูแลลูกในช่วงปิดโรงเรียนคุณสามารถยืมได้สูงสุด 200,000 เยน

  หากคุณตกงาน สามารถยืมได้มากถึง 150,000 เยน หากมีครอบครัวสามารถยืมได้ 200,000 เยนต่อเดือน

  เงินกู้เหล่านี้จะได้รับโดยไม่มีดอกเบี้ยเป็นเวลา 3 เดือน

  ติดต่อ: สำนักงานสวัสดิการสังคมในเมืองของคุณ
  สินเชื่อฉุกเฉิน *เฉพาะภาษาญี่ปุ่น

  6) สนับสนุนค่าที่อยู่อาศัย

  หากคุณสูญเสียงานหรือรายได้ที่ดลงอย่างรุนแรง ทางรัฐบาลจะให้การสนับสนุนค่าเช่าเป็นเวลา 3 เดือน (สูงสุด 9 เดือน) จำนวนขึ้นอยู่กับรายได้และสถานการณ์การเงินของแต่ละบุคคล

  ตัวอย่าง: หากคุณอาศัยอยู่ในเขตเมืองโตเกียว
  ・ ครอบครัวมี 2 คน มีรายได้ 194,000 เยน เงินออมของคุณน้อยกว่า 780,000 เยน การสนับสนุนค่าเช่าของรัฐบาลจะอยู่ที่สูงสุดถึง 64,000 เยนต่อเดือน
  ・ หากคุณอยู่คนเดียวด้วยรายได้ 137,700 เยน เงินออมของคุณจะน้อยกว่า 504,000 เยน คุณจะได้รับสูงสุดถึง 53,700 เยน

  วิธีการสมัครสำหรับการสนับสนุนทางการเงินนี้ขึ้นอยู่กับเมืองหรือเทศบาลแต่ละแห่ง ดังนั้น ให้ไปยื่นคำร้องที่องค์กรที่ใกล้ที่สุด
  บุคคลที่ติดต่อ:องค์กรสนับสนุนการช่วยเหลือทางสังคม

  รายละเอียดสนับสนุนค่าที่อยู่อาศัย

  องค์กรสนับสนุนการช่วยเหลือทางสังคม *เฉพาะภาษาญี่ปุ่น

  7) เงินเยียวยาเจ็บป่วย

  กรณีที่ได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย และต้องการลางาน บริษัทของคุณจะสนับสนุนรายได้ในระหว่างที่คุณขาดงาน (ไม่รวม 3 วันแรกของการขาดงาน) ระยะเวลาสูงสุดคือ 1 ปีครึ่ง

  ติดต่อ: ประกันสุขภาพของบริษัท (อ้างอิงจากบัตรประกันสุขภาพ)

  8) ชดเชยการลางาน

  กรณีที่ทางบริษัทขอให้คุณลางาน ทางบริษัทจะต้องจ่ายอย่างน้อย 60% ของเงินเดือน ในกรณีที่สาเหตุมาจากโคโรนาไวรัสนั้น มีสิทธิได้รับค่าชดเชยจากการลานี้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับบริษัทของคุณ

  แต่ในช่วงเวลาที่ยากลำบากเช่นนี้ มีเงินอุดหนุนจากรัฐบาลสำหรับการปรับการจ้างงาน หมายความว่าหากบริษัทของคุณชดเชยรายได้ของคุณในช่วงวันหยุดราชการที่เกี่ยวข้องกับการระบาดของ COVID-19 รัฐบาลจะให้เงินช่วยเหลือ 15,000 เยนต่อวัน* ต่อพนักงาน มีกรณีที่พนักงานขอให้บริษัทสมัครรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเหล่านี้และรับรางวัลชดเชยการลา

  *ในส่วนของจำนวนเงินยังอยู่ในระหว่างการปรึกษาหารือ

  ติดต่อ: ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษัทที่ทำอยู่ หรือสหภาพแรงงาน

  9) ประกันการว่างงาน

  koyou hoken หรือ shitsugyou hoken (失業保険) เป็นเงินสำหรับผู้ที่เพิ่งลาออกจากงานในญี่ปุ่นและยังไม่ได้หางานใหม่ ในการเรียกร้องค่าประกันนี้คุณต้องไปที่ Hello Work ซึ่งดำเนินการโดยกระทรวงสาธารณสุข แรงงานและสวัสดิการของญี่ปุ่น

  ติดต่อ: Hello Work ที่ใกล้บ้านที่สุด

  สำนักงาน Hello ทั่วประเทศ

  10) ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน

  ・ ค่าไฟฟ้าและแก๊ส
  หากคุณอยู่ภายใต้การสนับสนุนของ “สินเชื่อฉุกเฉิน” ที่เขียนไว้ใน 4) คุณสามารถขอขยายเวลา 1 เดือนในการชำระค่าใช้จ่ายได้

  ติดต่อ: ・ บริษัทไฟฟ้าและแก๊สที่คุณทำสัญญา

  ค่าโทรศัพท์
  Big 3 ของประเทศญี่ปุ่น (NTT, KDDI และ Softbank) ประกาศว่าจะอนุญาตให้ขยายเวลาการชำระเงินได้
  สามารถติดต่อไปที่บริษัทที่คุณใช้บริการเครือข่ายได้โดยตรง

  ・ค่าน้ำ
  หากคุณอาศัยอยู่ในโตเกียวหรือโยโกฮาม่ามีการขยายกำหนดเวลาการชำระเงินนานสูงสุดถึง 4 เดือน

  ติดต่อ:บริษัทที่คุณทำสัญญา

  ・ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตของ NHK
  คุณสามารถปรึกษากับ NHK เพื่อขอเลื่อนการชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตของ NHK

  ติดต่อ: NHK
  ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตของ NHK

  11) พระราชบัญญัติความช่วยเหลือสาธารณะ (Seikatsu-Hogo)

  นี่คือเครือข่ายความปลอดภัยขั้นสุดท้ายสำหรับผู้ที่อยู่ในสถานการณ์ทางการเงินที่ยากลำบาก หากรายได้ของคุณต่ำกว่าค่าครองชีพขั้นต่ำ รัฐบาลจะชดเชยค่าครองชีพแก่คุณ

  ติดต่อ: สำนักงานสวัสดิการของเมืองที่คุณอาศัยอยู่
  Seikatsu-Hogo

  12) ยกเว้นค่าเล่าเรียน

  หากคุณเป็นครอบครัวที่ได้รับการยกเว้นภาษี คุณสามารถขอยกเว้นค่าเล่าเรียนสำหรับมหาวิทยาลัย, วิทยาลัย, อาชีวะ, โรงเรียนเทคนิค, โรงเรียนมัธยมท้องถิ่นหรือโรงเรียนเอกชน

  ติดต่อ: สถานศึกษาที่บุตรหลานหรือคุณเรียนอยู่

  13) การสนับสนุนที่พักฉุกเฉิน (ในโตเกียว)

  หากคุณไม่มีบ้านและต้องพักค้างคืนที่อินเทอร์เน็ตคาเฟ่หรือมังงะคาเฟ่ เครือข่าย TOKYO challenge net (TOKYOチャレンジネット) จะสนับสนุนที่พัก รวมถึงการหางานทำเงินกู้และอื่น ๆ

  ติดต่อ: TOKYOチャレンジネット 
  0120-874-225 03-5155-9501
  TOKYO challenge net (TOKYOチャレンジネット)

  13) การสนับสนุนจากบริษัทเอกชน

  Apamanshop หนึ่งในบริษัทอสังหาริมทรัพย์ของญี่ปุ่นได้ให้บริการฟรีจนถึงเดือนธันวาคม 2020 มีพื้นที่ให้บริการตั้งแต่ฮอกไกโด มิยางิ ชิบะ โตเกียว คานากาว่า ไอจิ ชิซุโอกะ โอซาก้า ยามากุจิ เอฮิเมะ ฟุกุโอกะ คุมาโมโตะ และคาโกชิม่า

  Application: Apamanshop

  【ข้อมูลอ้างอิง】
  https://covid19.moneyforward.com/personal/supportshttps://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000622924.pdf
  https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/management/

  *Featured Image from Fotolia
  : Fotolia/