New Normal พิธีปฐมนิเทศน์พนักงานใหม่ในญี่ปุ่น?

 • การทำงาน
 • ชีวิตและการทำงาน
 • ประเพณี
 • วัฒนธรรม
 • วัฒนธรรมการจ้างงานของญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในเอกลักษณ์เฉพาะตัวของประเทศนี้ เพราะช่องทางการหางานและขั้นตอนที่ค่อนข้างเป็นมาตรฐาน โดยเฉพาะในวันแรกของการทำงานก็จะมี “พิธีปฐมนิเทศน์ของพนักงานใหม่ 入社式 (Nyūsha-shiki)” เป็นก้าวแรกของการเริ่มงานในบริษัท ส่วนใหญ่พนักงานจะเป็นนักศึกษาจบใหม่

  นอกจากพิธีการแบบดั้งเดิมในการเข้าร่วม ยังมีบริษัทหนึ่งที่ใช้จัดพิธีปฐมนิเทศน์ในแบบที่โลกต้องจำ! คือ “พิธีปฐมนิเทศน์ใต้น้ำ” เป็นงานของพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ Toba ในญี่ปุ่นที่เป็นหัวข้อสุดร้อนแรงในเดือนเมษายนของทุกปี เพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคในปี 2020 พิธีการต่าง ๆ ได้ถูกยกเลิกไป แต่ยังเป็นวิธีการที่แตกต่างไปจาก มาเรียนรู้เกี่ยวกับกิจกรรมพิเศษนี้เพื่อเข้าสู่สังคมในญี่ปุ่น!

  พิธีปฐมนิเทศน์พนักงานใหม่ในประเทศญี่ปุ่น

  กระบวนการสรรหาบุคลากรในญี่ปุ่นแบ่งออกเป็น “การรับพนักงานใหม่” และ “การรับผสมัครผู้ที่ต้องการเปลี่ยนงาน” นอกจากพิธีเหล่านี้ของบริษัทต่าง ๆ แล้วยังมีงานสำเร็จการศึกษาของระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชั้นประถมศึกษาที่จะดำเนินกิจกรรมเหล่านี้ในช่วงเวลาเดียวกันของทุกปี บริษัทส่วนใหญ่จะจัด “พิธีปฐมนิเทศน์” ในวันที่ 1 เมษายน สำหรับการเข้ามาเป็นน้องใหม่ในที่ทำงานวันแรกถือว่าเป็นหนึ่งในเอกลักษณ์ของสังคมทำงานในญี่ปุ่น

  ความสำคัญของพิธีปฐมนิเทศน์พนักงานใหม่?

  สำหรับบริษัทญี่ปุ่นและพนักงานใหม่ “รูปแบบของการปฐมนิเทศน์” นั้นเน้นความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและเปรียบเสมือนการเป็นตัวแทน เนื่องจากวันนี้ไม่เพียงแต่พนักงานใหม่ที่เข้าร่วมบริษัทอย่างเป็นทางการ หลังจากการสัมภาษณ์และการพบกันกับผู้บริหาร แต่ยังเป็นช่วงที่เปิดโอกาสให้พนักงานใหม่ที่อาจจะยังเข้าสังคมไม่เก่งได้เตรียมพร้อมสำหรับการทำงานครั้งแรก รวมถึงช่วยกระตุ้นให้รู้สึกอันหนึ่งอันเดียวและมีส่วนร่วมกับบริษัท ดังนั้น องค์กรหลายแห่งจึงให้ความสำคัญกับพิธีการเหล่านี้

  แม้ว่าเนื้อหาของกิจกรรมจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับบริษัท แต่หน่วยงานส่วนใหญ่จะแนะนำผลประโยชน์และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับบริษัท รวมถึงการกล่าวสุนทรพจน์จากประธานและหัวหน้าระดับอาวุโสและการส่งจดหมายแต่งตั้ง งานเลี้ยงอาหารค่ำขนาดเล็ก เนื่องจากเป็นเหตุการณ์ที่เป็นทางการจึงจำเป็นต้องแต่งกายให้สุภาพ บางครั้งอาจถึงกับเชิญสมาชิกในครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรมด้วย

  บริษัทได้ต้อนรับและมีความคาดหวังสำหรับพนักงานใหม่ผ่าน “พิธีการ” และบริษัทญี่ปุ่นส่วนใหญ่ที่ให้ความสำคัญกับปรัชญาและวัฒนธรรมองค์กรจะถือว่านี่คือ “การฝึกอบรมผู้มาใหม่” ขั้นตอนแรกของการศึกษาและการฝึกอบรม คือ การสื่อความสำคัญของบริษัทในเรื่องทิศทาง เป้าหมาย มารยาท และแนวคิดอื่น ๆ ขององค์กรรวมถึงโอกาสเพื่อให้คนใหม่สามารถเข้าใจลักษณะการทำงานของบริษัทได้มากขึ้น ในเวลาเดียวกันพวกเขาสามารถรู้สึกได้ถึงความกระตือรือร้นของงานในอนาคตที่เต็มไปด้วยความคาดหวัง

  อย่างไรก็ตาม ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป พิธีการต่าง ๆ เหล่านี้ได้ถูกวิพากย์วิจารณ์ว่า “เข้มงวดเกินไป”, “เป็นการล้างสมองคนหนุ่มสาว” และ “ชักนำให้เกิดแรงกดดันต่อพนักงานใหม่”

  พิธีปฐมนิเทศน์พนักงานใหม่ของพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำโทบะ

  ต้อนรับพนักงานใหม่ยังไงให้โลกจำ? ที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำโทบะในเมืองโทบะ จังหวัดมิเอะ ประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่ปี 2006 เป็นปีที่ 14 ติดต่อกันในพิธีเข้าร่วมของพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำโทบะที่ได้จัดขึ้นในตู้ปลาขนาดใหญ่ มีภารกิจในการทำความสะอาดตู้ปลา! ที่สร้างกระแสได้ทุกปี!

  พิธีปฐมนิเทศน์ใต้น้ำที่สร้างความฮือฮาได้เสมอ

  แม้ว่าปีนี้ผู้เข้าร่วมพิธีจะต้องถูกจำกัดจำนวน แต่ในพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ Toba ยังคงดำเนินพิธีต่อไปในวันที่ 31 มีนาคม แต่ในปีนี้ชาวเน็ตจำนวนมากพูดถึงหัวข้อ “ชุดสูท” และรู้สึกว่า “พนักงานใหม่จะต้องแช่น้ำด้วยชุดสูทเหล่านี้จริงหรือ?” ในเรื่องนี้มีการสัมภาษณ์พิเศษบนอินเทอร์เน็ต นอกจากบรรจุภัณฑ์พิเศษสำหรับกันน้ำของใบกระกาศเกียรติคุณแล้ว บริษัทยังมีชุดให้ใส่ มีอุปกรณ์วัตถุหนักผูกเอาไว้เพื่อไม่ให้ลอยขึ้นไป หลังจากจบพิธีเสื้อผ้าจะถูกรีไซเคิลและนำกลับมาใช้ใหม่หลังจากทำความสะอาด

  Social Distancing ในปี 2020

  ในการตอบสนองต่อผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคในปีนี้ หลายบริษัทได้หลีกเลี่ยงการรวมตัวของผู้คน ตัวอย่างเช่น พิธีสำเร็จการศึกษาบางส่วนใช้หุ่นยนต์เพื่อส่งใบรับรอง จัดพิธีแบบออนไลน์ที่บ้านและพนักงานใหม่ 170 คนก็จะไปที่สถานที่แยกต่างหากเพื่อมีการสนทนาหนึ่งนาทีกับประธานบริษัทในระยะห่างสองเมตร

  แม้ท่ามกลางสถานการณ์เช่นนี้ งานพิธีและกิจกรรมต่าง ๆ จำเป็นที่จะต้องพิจารณามาตรการตอบโต้ที่หลากหลายและซับซ้อน สำหรับคนญี่ปุ่นให้ความสำคัญกับพิธีการเหล่านี้มากและไม่สามารถยกเลิกได้

  นอกจากนี้ ยังมีความเห็นและรูปภาพที่แชร์บน Twitter เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรค พวกเขาไม่สามารถจัดพิธีใหญ่ที่ทำให้คนจำนวนมากต้องไปรวมตัวกันในบริษัท (จากในรูป) เป็นการจัดพิธีแยกตามแผนกต่าง ๆ รูปแบบการจัดก็แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง มันควรเป็นเหมือนภาพด้านซ้ายโดยมีประธานและหัวหน้างานอยู่ด้านหน้าห้องและหันหน้าเข้าหาพนักงานใหม่ที่นั่งอยู่ฝั่งตรงข้าม แต่ประเภทการเข้าร่วมในปีนี้ที่แยกจัดตามแผนกจะให้พนักงานใหม่เป็นคนนั่งตรงหน้าห้องหันหน้าเข้าหาสมาชิกคนอื่น ๆ ในแผนก

  หลังจากอ่านบทนำข้างต้นแล้ว หลายคนคงจะเข้าใจถึงความสำคัญของ “พิธีปฐมนิเทศน์” ของบริษัทในญี่ปุ่น ท้ายที่สุดแล้วพิธีการเหล่านี้จะช่วยให้พนักงานใหม่มีความรู้สึกเสมือนเป็นเจ้าของและต้องมีความรับผิดชอบใตั้งแต่วันแรกของการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทและยกระดับจิตวิญญาณของการทำงาน