รู้จักกับ “ประเทศญี่ปุ่น” ในภาษาต่างๆ และ Japan มีที่มาจากไหนกันนะ?

 • วัฒนธรรม
 • ประเทศญี่ปุ่นมีชื่อเรียกแตกต่างกันในภาษาต่าง ๆ “Japan” ในภาษาอังกฤษเป็นชื่อที่ค่อนข้างใหม่ในตะวันตกชื่อนี้มาจากคำว่า “Iapam” ซึ่งเป็นชื่อของมิชชันนารีชาวโปรตุเกสในศตวรรษที่ 17 และ “Japon” ในภาษาฝรั่งเศส ตอนนี้เรามาทำความรู้จักวิธีการเรียก “ญี่ปุ่น” แบบต่าง ๆ กัน!

  Nihon 和 Nippon

  Nihon和Nippon

  ชาวญี่ปุ่นเรียกตัวเองว่า “ญี่ปุ่น” (にほんじん, Nihonjin) และภาษาคือ “日本語” (にほんご, Nihongo) ในภาษาญี่ปุ่นการออกเสียงดั้งเดิมของคำว่า “日本” คือ “にほん” (Nihon) ซึ่งแปลว่า “ดินแดนอาทิตย์อุทัย” อย่างไรก็ตามเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของภาษาญี่ปุ่นจึงเขียนเป็น “นิปปอน” (Nippon) ในปี 1934 คณะกรรมการสอบสวนภาษาแห่งชาติของกระทรวงศึกษาธิการวัฒนธรรมกีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีได้เรียกประเทศญี่ปุ่นว่า “นิปปอน” จนถึงปัจจุบัน การออกเสียงทั้งสองนี้ใช้กันมากที่สุดในญี่ปุ่น และในอดีตญี่ปุ่นเรียกอีกอย่างว่า “ยามาโตะ” (大和)

  倭 (Wa)

  เครื่องหมายการค้าของจีนโบราณและวัตถุทางวัฒนธรรมอื่น ๆ จะพบว่ามีคำที่เขียนเรียกประเทศญี่ปุ่น “倭 (วา)” ในอดีตจีนเรียกญี่ปุ่นว่า “วา” หรือ “วากั๋ว” ซึ่งเป็นชื่อก่อนที่คำว่า “日本” จะปรากฏขึ้น จากการออกเสียงของตัวอักษรจีนในวรรณคดีตะวันตกในอดีต “倭” เขียนผิดว่า “สั้นและอ่อนน้อม” ซึ่งหมายถึง “ดินแดนที่ยอมจำนนและอ่อนน้อม” ชื่อ “倭” ยังปรากฏในวรรณกรรมจีนโบราณ ชาวจีนเคยมองว่าญี่ปุ่นเป็นสถานที่แปลกใหม่ และในหลาย ๆ บทกวีพวกเขาเรียกดอกไม้เมืองร้อนว่า “Fusang” และเรียกดินแดนแห่งญี่ปุ่นว่า “ตะวันออก”

  Cipangu

  Cipangu

  “Cipangu” และ “Jipangu” เป็นคำที่สร้างขึ้นโดย Marco Polo นักเดินทางชาวอิตาลีในศตวรรษที่ 14 มาร์โคโปโลเขียนหนังสือ “การเดินทางของมาร์โคโปโล” เกี่ยวกับประสบการณ์ในเอเชียของเขา นี่คือผลงานชิ้นเอกด้านการเดินทางโบราณที่ยิ่งใหญ่ซึ่งมีอิทธิพลกว้างขวางตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน แผนที่การเดินทางของเขานำทางนักเดินทางรุ่นหลังหลายคนรวมทั้งโคลัมบัส เขาเดินทางเป็นเวลา 24 ปีเพื่อไปถึงเปอร์เซีย อินเดีย จีน ญี่ปุ่น เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และสุดท้ายก็เสียชีวิตที่เวนิส คำว่า “Japan (เจแปน)” ก็ถอดเสียงมาจาก “Cipangu” ในการค้าสมัยโบราณชื่อภาษาอังกฤษของญี่ปุ่น “Japan” เริ่มค่อย ๆ แพร่กระจายไปทางโลกตะวันตก

  ญี่ปุ่นมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันมากมายในวัฒนธรรมและประเทศต่าง ๆ ในเกาหลีใต้และญี่ปุ่นเรียกว่า “อิลบอน” ในเวียดนาม คือ “NhựtBổn” ภาษามาเลย์ คือ “Jepun” ในภาษาอินโดนีเซีย คือ “Jepang” และประเทศไทยเรียกว่า “ญี่ปุ่น” (สันนิษฐานกันว่าเป็นการออกเสียงเพี้ยนมาจากภาษาจีนฮกเกี้ยน)