รู้จักกับวัฒนธรรมการทำงานของญี่ปุ่น ที่แตกต่างจากประเทศอื่น

 • วัฒนธรรม
 • ทำงานล่วงเวลา, ได้ค่าตอบแทนน้อย, ไม่มีวันหยุด: การทำงานในญี่ปุ่นจริง ๆ เป็นอย่างไรกันแน่? ถ้าคุณทำงานในออฟฟิศญี่ปุ่น ขอให้เตรียมแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าแบบที่เป็นทางการ รวมถึงเรียนรู้วิธีแลกนามบัตรอย่างสุภาพตามแบบที่คนญี่ปุ่นทำกัน คุณอาจจำเป็นต้องเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นแบบทางการ (‘เคโกะ’ 敬語) ซึ่งมีรูปแบบและวิธีการใช้ต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงจากภาษาญี่ปุ่นที่ใช้กันในชีวิตประจำวัน

  วัฒนธรรมการทำงานของญี่ปุ่นนั้น แท้จริงแล้วเป็นอย่างไรกันแน่? อาจไม่มีใครสามารถให้แนวทางหรือคำแนะนำที่ครบถ้วนสมบูรณ์แบบแก่คุณได้ แต่เราก็มีข้อแนะนำบางอย่างมาฝากคุณ เพื่อให้เตรียมตัวเตรียมใจไว้ก่อนที่จะไปเผชิญกับรูปแบบการทำงานสไตล์ญี่ปุ่นของจริง

  การทำงานเป็นทีม

  แนวคิดในการทำงานเป็นทีมของโลกตะวันตกนั้น ค่อนข้างต่างจากแนวคิดของญี่ปุ่น ถ้าลองพิจารณาดูประเด็นนี้อย่างละเอียดแล้ว จะเห็นได้ว่า ในหลายประเทศได้ให้ความสำคัญกับความเป็นปัจเจกบุคคล แต่ในขณะเดียวกันผู้คนก็ต้องหันหน้าเข้าหากันเพื่อทำงานเป็นทีมและหาจุดยืนไปในทิศทางเดียวกัน สำหรับในญี่ปุ่นการทำงานเป็นทีม ถือเป็นวิธีที่ดีในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

  ความรับผิดชอบ

  เรื่องของความรับผิดชอบในสังคมญี่ปุ่นนั้น เป็นหน้าที่ของทั้งทีมที่ต้องรับผิดชอบร่วมกัน ดังนั้นเมื่อเกิดความผิดพลาด จะไม่มีการระบุชื่อหรือทำให้ใครคนใดคนหนึ่งต้องอับอาย แต่ถึงอย่างนั้น คุณก็ควรต้องระมัดระวังไม่สร้างความผิดพลาดใด ๆ ให้เกิดขึ้น เพราะไม่อย่างนั้น ทีมของคุณจะต้องเป็นฝ่ายแบกรับความผิดพลาดของคุณ!

  จุดเริ่มต้นของหลักจริยธรรมและวัฒนธรรมในการทำงานนั้น สามารถย้อนกลับไปถึงสมัยบรรพบุรุษในยุคแรก ๆ มีทฤษฎีหนึ่งกล่าวว่าในประเทศยุโรปหรือในโลกตะวันตก ซึ่งวัฒนธรรมดังกล่าวได้ถือกำเนิดขึ้นโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของ “การออกล่า” ซึ่งผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดเท่านั้นถึงจะมีชีวิตรอด การเอาชีวิตรอดในปัจเจกบุคคลแต่ละคน คือ แรงจูงใจที่ทรงพลังที่สุด นอกจากนี้ ยังมีทฤษฎีที่กล่าวถึงรากฐานของวัฒนธรรมญี่ปุ่นที่ให้ความสำคัญกับ “วัฒนธรรมข้าว” ซึ่งความสามัคคีปรองดองนั้น เป็นสิ่งที่ทำให้สังคมอยู่รอดได้ และการอยู่แบบตัวใครตัวมันของปัจเจกบุคคลจะเป็นสิ่งที่ขัดขวางการพัฒนาของสังคม

  ถ้าเกิดว่าคุณกำลังวางแผนจะไปทำงานบริษัทญี่ปุ่น ขอให้เตรียมตัวเตรียมใจไว้ว่า คุณจะต้องเป็นผู้ตามที่ดีและต้องคอยรับฟังคำแนะนำจากหัวหน้างานของคุณเป็นเวลานานทีเดียวกว่าที่คุณจะได้ขึ้นเป็นหัวหน้า