คนญี่ปุ่นเปิดเผยเรื่องความเป็นส่วนตัวและเรื่องเพศสัมพันธ์กันแค่ไหน?

 • วัฒนธรรม
 • สังคม
 • แนวความคิดเรื่องความเป็นส่วนตัวในชีวิตของคนญี่ปุ่นนั้นมีหลายมุมมอง และมันยังเป็นเรื่องสำคัญที่แต่ละบุคคลจะมีสิทธิ์ที่จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นความลับ

  จากการสำรวจประชากรครั้งล่าสุดในปี 2015 ประชาชนชาวญี่ปุ่นจำนวนมากรู้สึกว่าความเป็นส่วนตัวของพวกเขาได้ถูกล่วงละเมิดมากในระดับหนึ่ง

  ความเป็นส่วนตัวและการเปิดเผย

  แม้ว่ามุมมองทางด้านจริยธรรมของคนญี่ปุ่นได้เปลี่ยนแปลงไป แต่ทัศนคดิต่อเรื่องเพศของคนญี่ปุ่นสมัยใหม่ยังคงเป็นตัวอย่างของความสำคัญของเรื่องส่วนตัวที่ยังคงฝังรากลึก แต่ในขณะเดียวกันวิถีชีวิตของบุคคลสาธารณะในประเทศญี่ปุ่นนั้น ถูกคาดหวังให้วางตัวอย่างเหมาะสมและมีพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่สมบูรณ์แบบตามมาตรฐาน ดังนั้นข่าวเกี่ยวกับการมีความสัมพันธ์นอกสมรสต่าง ๆ ได้ทำลายชื่อเสียงของบุคคลสาธารณะไปแล้วหลายคน แม้ว่านี่จะถือเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล แต่ชาวญี่ปุ่นก็อนุญาตให้นักการเมืองและบุคคลสาธารณะมีชีวิตส่วนตัวของพวกเขาได้ตมสมควร อย่างไรก็ตาม ภาพลักษณ์ของบุคคลในเรื่องนี้อาจสร้างความเข้าใจผิดได้

  ในบางกรณี ความไม่พอใจต่าง ๆ อาจไม่ได้มาจากแค่เรื่องความสัมพันธ์อื้อฉาวของบุคคลสาธารณะ แต่อาจมีประเด็นอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย เช่น ความมั่นคงของชาติ, การละเมิดกฎหมาย หรือการใช้ตำแหน่งนักการเมืองในทางที่มิชอบ ซึ่งประเด็นเหล่านี้ถือว่าบุคคลสาธารณะไม่สามารถแยกชีวิตส่วนตัวและหน้าที่ทางสังคมออกจากกันได้ดีพอ

  การเผยแพร่เรื่องส่วนตัว

  แม้ว่าความเป็นกันเองของคนญี่ปุ่นจะมีมากขึ้นก็ตาม แต่การถามชาวญี่ปุ่นถึง “เรื่องส่วนตัว” นั้น ก็ยังคงถูกมองว่าเป็นเรื่องหยาบคาย อย่างเช่น เงินเดือนและเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ เว้นแต่ว่าคุณจะสนิทกับคนที่คุณถาม โดยปกติแล้ว วัยรุ่นจะไม่สามารถคุยกับผู้ปกครองเรื่องเพศสัมพันธ์ได้ แม้แต่ที่โรงเรียนก็เช่นกัน จะมีชั้นเรียนสอนเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์จำนวนน้อยนิดเท่านั้นในแต่ละปี (อาจเป็นเพราะว่ามีอาจารย์ที่รู้สึกเขินอายเกินไปที่จะสอนเรื่องเหล่านี้) โดยรวมแล้ว ดูเหมือนว่าเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ยังถูกมองเป็นเรื่องส่วนตัว แม้จะไม่ใช่เรื่องที่ “แย่” แต่ก็ยังเป็นเรื่องที่น่าอายเกินกว่าจะพูดถึงได้