ศาลเจ้า vs. วัด : ทั้งสองที่นี้ต่างกันยังไงนะ?

 • เคล็ดลับ
 • ผู้เขียนสับสนมาตลอดว่าจะแยกความแตกต่างระหว่างศาลเจ้าและวัดของญี่ปุ่นได้อย่างไร? และต้องใช้เวลาอยู่หลายปีก่อนที่จะสามารถแยกแยะความแตกต่างได้อย่างสมบูรณ์ เวลาที่เพื่อนและครอบครัวเดินทางมาเยี่ยมที่ญี่ปุ่น พวกเขาก็จะถามคำถามเดียวกันนี้ ดังนั้น ผู้เขียนจึงได้สรุปความแตกต่างที่ได้เรียนรู้และจดจำมา ซึ่งหวังว่าน่าช่วยให้ทุกคนได้รู้จักประเทศญี่ปุ่นมากขึ้นด้วยเช่นกัน

  ศาลเจ้า

  1. เราจะเห็นประตู “โทริอิ (torii)” ก่อนที่จะเข้าศาลเจ้า
  2. จะมีน้ำสำหรับชำระร่างกายให้บริสุทธิ์เมื่อเข้าศาลเจ้า
  3. ศาลเจ้าถูกสร้างขึ้นสำหรับลัทธิชินโต ซึ่งนับถือ “神々 (คามิกามิ-Kamigami
   )” หรือเทพเจ้าและเทพธิดา
  4. โดยทั่วไปคนญี่ปุ่นมักจัดพิธีแต่งงานในศาลเจ้า
  5. บางครั้ง พวกเราสามารถพบเห็นรูปปั้นสัตว์ซึ่งอารักขาศาลเจ้าอยู่ทางด้านหน้าของศาลเจ้า
  วัด

  1. โดยทั่วไป เราจะสามารถพบเจดีย์ได้ในวัด
  2. และบางครั้งจะมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ในวัด
  3. มีสถานที่สำหรับเผาธูป และมีความเชื่อว่าควันมีพลังในการรักษา
  4. วัดนั้นสร้างเพื่อศาสนาพุทธ และเพื่อนับถือ “仏様 (โฮโตะเคะซามะ-Hotokesama)” หรือ พระพุทธเจ้า
  5. ชาวญี่ปุ่นมักจัดงานศพในวัด เนื่องจากวัดคือ สถานที่สักการะบรรพบุรุษ

  อย่างไรก็ตาม บางครั้งเราอาจพบศาลเจ้าสร้างขึ้นในบริเวณวัดหรือสร้างติดกัน เช่น วัดคิโยะมิสึเดระ หรือ วัดน้ำใสอันโด่งดังในเกียวโต ซึ่งเราสามารถพบศาลเจ้าจิชูตั้งอยู่เคียงข้างวัด เป็นศาลเจ้าที่อุทิศให้กับเรื่องของความรักและการจับคู่ อีกตัวอย่างหนึ่งคงเป็นในพื้นที่อาซากุสะ ซึ่งเราสามารถพบวัดเซนโซจิ และในขณะเดียวกันก็สามารถเห็นศาลเจ้าอาซากุสะอยู่ข้าง ๆ

  ดังนั้น ครั้งถัดไปเมื่อคุณเยี่ยมชมบริเวณวัดซึ่งมีศาลเจ้าอยู่ใกล้ ๆ ก็ลองสังเกตความแตกต่างให้ดี เพื่อจะได้ไม่สับสนระหว่างสองอย่างนี้กัน! นอกจากนี้การอธิษฐานในแต่ละสถานที่ก็แตกต่างกันไป ถ้ามีเวลาในบทความหน้า ผู้เขียนอาจจะกล่าวถึงวิธีการบูชาและอธิษฐานในศาลเจ้าและวัดให้ได้อ่านกัน