ข้อดีของการเรียนต่อในประเทศญี่ปุ่น

 • วัฒนธรรม
 • สังคม
 • ปัจจุบันมีหลายคนที่สนใจศึกษาในต่างประเทศ เพราะเชื่อว่าการจบการศึกษาจากต่างประเทศในสภาพแวดล้อมแบบหลากหลายวัฒนธรรมเป็นการศึกษาที่มีคุณภาพดีที่สุด

  นอกจากนี้การจบจากต่างประเทศอาจจะทำให้ตนมีข้อได้เปรียบมากกว่าคนอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ชีวิตหรือแม้แต่โอกาสในการเลือกงานที่ดี แต่ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใด เรามาดูกันดีกว่าว่าการเลือกศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นนั้นมีข้อดีอย่างไร

  ค่าเรียนถูกกว่า

  สำหรับชาวเอเชีย เมื่อเปรียบเทียบกับยุโรปหรืออเมริกาแล้ว การศึกษาในประเทศญี่ปุ่นนั้นมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่า นอกจากนี้ยังสามารถทำงานพิเศษ (อารุไบโตะ) ระหว่างเรียนได้ด้วย ซึ่งเป็นสิ่งที่นักเรียนต่างชาติทำกันทั่วไปเพื่อหาค่าเล่าเรียนรวมถึงค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันด้วยตนเอง แต่การทำงานพิเศษสำหรับนักเรียนต่างชาติก็ต้องได้รับใบอนุญาตอย่างเป็นทางการที่เรียกว่า Shikakugai Katsudo Kyoka (หรือ ใบอนุญาตให้ทำกิจกรรมอื่น ๆ นอกเหนือจากที่สามารถทำได้ตามสถานะการพำนักที่ได้มาเสียก่อน) เพื่อให้แน่ใจว่าการทำงานพิเศษจะไม่ส่งผลกระทบต่อการเรียน และตามกฎหมายอนุญาตให้ทำงานพิเศษได้ไม่เกิน 28 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

  คุณภาพการศึกษาระดับโลก

  มหาวิทยาลัยหลายแห่งในประเทศญี่ปุ่นมีมาตรฐานคุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับโลก นอกจากนี้บางสถาบันยังเปิดหลักสูตรภาษาอังกฤษในบางสาขาอีกด้วย มหาวิทยาลัยในญี่ปุ่นเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติว่าเป็นสถาบันชั้นนำที่ให้ความสำคัญกับการค้นคว้าวิจัย และมีหลักสูตรหลากหลายทั้งนิติศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และอื่น ๆ อีกมาก นอกจากนี้ยังติดอันดับหนึ่งในสิบประเทศที่มีระบบการศึกษาชั้นนำของโลกอีกด้วย!

  อาหารในโรงอาหารมีราคาถูก แต่ดีต่อสุขภาพ

  โรงอาหารในสถาบันการศึกษาหลายแห่งในญี่ปุ่นให้บริการโดยไม่คำนึงถึงผลกำไรเป็นหลัก หมายความว่าจะคิดราคาเฉพาะในส่วนของวัตถุดิบเท่านั้น หลายแห่งมีราคาเริ่มต้นที่ 450 เยน แต่ก็อาจมีบางแห่งที่ราคาถูกได้ถึง 200 เยน และยังเป็นอาหารที่ดีต่อสุขภาพอีกด้วย! เนื่องจากมีนักโภชนาการที่ทำหน้าที่ดูแลสุขภาพของทุกคนในสถาบันโดยเฉพาะ โดยนักโภชนาการเหล่านี้จะวางแผนการประกอบอาหารในแต่ละวันอย่างระมัดระวัง และมีการคำนวณอย่างพิถีพิถันเพื่อให้มีคุณค่าทางอาหารอย่างสมดุลมากที่สุด

  นอกจานี้โรงอาหารบางแห่งก็มีบรรยากาศสวยงามน่านั่ง เช่น ที่มหาวิทยาลัยโตเกียวซึ่งมีบรรยากาศราวกับร้านอาหารในประเทศฝรั่งเศส