เทคนิคการ “ปฏิเสธ” เมื่ออยู่ในประเทศญี่ปุ่น

 • วัฒนธรรม
 • สังคม
 • การพูดว่า “ไม่” หรือการกล่าวปฏิเสธในญี่ปุ่นไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างที่คุณคิด สิ่งนี้ถือเป็นงานศิลปะอย่างหนึ่งได้เลย เนื่องจากคนญี่ปุ่นมักไม่พูดปฏิเสธกับใครอย่างตรงไปตรงมา แต่ก็มีบ้างในบางสถานการณ์ที่พวกเขาจะพูดตรง ๆ แต่โดยทั่วไปแล้วพวกเขาจะพยายามหลบเลี่ยง ซึ่งต้องใช้เวลาพอสมควรสำหรับชาวต่างชาติที่จะเข้าใจกับคำว่า “ไม่” ที่ซ่อนเร้นอยู่ภายในบทสนทนา…

  ในวัฒนธรรมของชาติตะวันตกดูเหมือนว่าจะสามารถกล่าวปฏิเสธกับใครได้อย่างตรงไปตรงมา แต่ในประเทศญี่ปุ่นนั้นการสื่อสารจะเป็นแบบทางอ้อม ระหว่างการสนทนาคนญี่ปุ่นมักคำนึงถึงความรู้สึกของผู้อื่น และพยายามที่จะหลีกเลี่ยงความขัดแย้ง พวกเขาจะไม่พูดคำว่า “ไม่” (いいえ – อิเอะ) “ไม่ชอบ” (いや です – อิยะ เดส) “กรุณาหยุด” (やめてください – ยาเมเตะ คุดาไซ) หรือวลีอื่น ๆ ที่เป็นแบบลักษณะตรงไปตรงมา เนื่องจากคนญี่ปุ่นให้ความสำคัญกับความรู้สึก ความภูมิใจ และสถานะทางสังคมของผู้อื่นนั่นเอง

  นอกจากนี้คนญี่ปุ่นจะแสดงออกถึงความใส่ใจในผู้อื่นอยู่เสมอ แม้ว่าคุณจะไม่ต้องการก็ตาม ในการสนทนาระหว่างเพื่อนหรือคนที่คุณสนิทสนมด้วย คุณสามารถบอกปฏิเสธได้อย่างตรง ๆ พร้อมกับเอ่ยคำขอโทษเล็กน้อย เช่น ごめんなさい – โกเมนนาไซ อย่างไรก็ตามเมื่อต้องพูดกับหัวหน้า คุณควรทราบวิธีการกล่าวปฏิเสธอย่างถูกต้องและเหมาะสมด้วย

  เคล็ดลับการพูดคุยในที่ทำงาน

  ในประเทศญี่ปุ่น บ่อยครั้งที่เจ้านายหรือหัวหน้าของคุณมักเชิญคุณออกไปดื่มหรือทานอาหารเย็นหลังเลิกงานประมาณสัปดาห์ละครั้งหรือมากกว่านั้น ซึ่งอาจมีบางกรณีที่เราไม่สามารถไปเข้าร่วมได้ และนี่คือเคล็ดลับที่คุณควรปฏิบัติตามในการปฏิเสธอย่างมีมารยาท

  1. อย่าเงียบระหว่างสนทนา

  หากคุณอยู่เงียบ ๆ โดยไม่มีการตอบสนองใด ๆ คนญี่ปุ่นถือว่าไม่สุภาพ คุณควรแสดงความสนใจระหว่างการสนทนา เช่น การพูดร่วมในวงสนทนา หรือ การพยักหน้า

  2. การโกหกสีขาว (White Lies)

  การโกหกสีขาว (White Lies) เป็นการโกหกด้วยเจตนาดี เพื่อถนอมความรู้สึกและรักษาน้ำใจ แทนที่จะบอกความจริงแก่ผู้ฟังออกไป ตัวอย่างเช่น ‘ฉันมีไข้’ หรือ ‘ฉันติดไปงานแต่งงานของพี่ชายของฉัน’ หรือคำพูดอื่น ๆ ในทำนองเดียวกันนี้ แต่คุณต้องแน่ใจว่าคุณไม่ได้พูดในสิ่งเดียวกันซ้ำ ๆ

  3. ต่อเวลาด้วยคำว่า ‘อาจจะ’

  ถ้าคุณถูกผลักดันให้เข้าสู่สถานการณ์ที่คุณไม่สามารถปฏิเสธข้อเสนอได้ ไม่มีอะไรดีไปกว่าการพูดคำว่า “อาจจะ” ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่าคุณกำลังนำสิ่งนั้นไปคิดพิจารณาอยู่ และคุณควรจะบอกเหตุผลและอธิบายเพิ่มเติมด้วยว่ามีความเป็นไปได้แค่ไหนที่คุณจะไปร่วมงานตามคำเชิญ

  เพียงทำตามข้อแนะนำเหล่านี้ คุณจะสามารถอยู่ร่วมกับคนญี่ปุ่นได้อย่างราบรื่นแน่นอน