3 เอกลักษณ์ของชาวญี่ปุ่น: คุณเห็นด้วยหรือไม่!

 • วัฒนธรรม
 • สังคม
 • ในแต่ละประเทศที่คุณไปเยือนนั้น คุณมักจะแอบสังเกตเห็นลักษณะเด่น ๆ ของคนในแต่ละชาติ หรือที่เรียกว่า “ลักษณะเด่นแบบเหมารวม (stereotyping)” นั่นเอง ซึ่งอาจเป็นได้ทั้งแง่บวกและลบ ยกตัวอย่างเช่น ชาวอเมริกันในทางบวกจะถูกมองว่าเป็นคนที่เป็นมิตร ใจกว้าง ขยัน และมองโลกในแง่ดี แต่ในทางลบพวกเขาจะถูกมองว่าเป็นพวกวัตถุนิยม แบ่งแยกเชื้อชาติ (เหยียดสีผิว) คลั่งอาวุธ ไม่สนใจสิ่งแวดล้อม ส่วนคนไทย (จากความเห็นของคนต่างชาติ) คือ ใจดี ยิ้มเก่ง ชอบความสนุกสนาน แล้วสำหรับคนญี่ปุ่นล่ะ คุณคิดว่าพวกเขาเป็นอย่างไรบ้าง

  1. สาวญี่ปุ่นอ่อนหวานและน่ารัก

  เรามักจะได้ยินว่า ผู้หญิงญี่ปุ่นจะพยายามทำตัวให้น่ารักเพื่อดึงดูดผู้ชาย บางทีสิ่งนี้อาจเป็นที่มาของคำว่า “คาวาอิ (kawaii)” หรือ “น่ารัก” ซึ่งความน่ารักนี้ได้รับการยอมรับว่าเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมญี่ปุ่น และแนวความคิดของความน่ารักนั้นได้เป็นที่นิยมมากขึ้นในปัจจุบัน ซึ่งสามารถพบเห็นได้ในแฟชั่นแนวโลลิต้า หรือ แฟชั่นแนวคาวาอิของสาวญี่ปุ่น

  2. สุภาพและขี้อาย

  คุณสามารถพบชาวญี่ปุ่นที่สุภาพและไม่พูดจาโผงผางอยู่มากมาย นี่อาจเป็นสิ่งที่ถูกปลูกฝังอยู่ในสายเลือดที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น และสะท้อนออกมาทางลักษณะบุคลิกภาพและวัฒนธรรม พวกเขาพยายามที่จะเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น โดยไม่ก่อให้เกิดข้อโต้แย้ง และส่วนใหญ่ชอบที่จะเป็นส่วนหนึ่งของคนกลุ่มใหญ่มากกว่าที่จะมาเป็นผู้นำ ดูเหมือนว่าพวกเขาจะไม่ชอบที่จะเป็นจุดสนใจมากเกินไป!

  3. แต่งงานช้า

  ตามสถิติแสดงให้เห็นว่าจำนวนประชากรในประเทศญี่ปุ่นมีแนวโน้มลดลง โดยหนึ่งในปัจจัยนี้ก็คือ การแต่งงานที่ล่าช้า ซึ่งชาวญี่ปุ่นบอกว่าสาเหตุหลักเกิดจากการทำงานหนักและการขาดศูนย์ดูแลเด็กเล็ก รวมถึงพี่เลี้ยงเด็กที่จะมาช่วยดูแลเด็ก ๆ ในขณะที่พ่อแม่ต้องไปทำงาน อีกทั้งสถานการณ์ทางการเงินที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อการมีบุตรของครอบครัวชาวญี่ปุ่น