วิธีการเขียนวันที่ตามแบบปฏิทินญี่ปุ่น

 • เคล็ดลับ
 • วิธีการเขียนวันที่นั้นมีหลายแบบมาก ถึงแม้ว่าจะมีรูปแบบมาตรฐานสำหรับการเขียนวันเดือนปีอยู่ก็ตาม แต่ในบางประเทศก็ยังมีรูปแบบการเขียนวันที่ซึ่งแตกต่างกันไปอยู่ดี ยกตัวอย่างเช่น การเขียนวันที่ในยุโรปจะเริ่มต้นด้วย วัน เดือน ปี (เดือน มิถุนายน วันที่ 20 ปี 2015 จะถูกเขียนเป็น 20.06.2558) ในขณะที่ประเทศสหรัฐอเมริกาจะใช้เดือนขึ้นก่อน คือ 06.20.2015 สำหรับประเทศญี่ปุ่นจะใช้ปฏิทินสองแบบ แบบแรก คือ ปฏิทินเกรโกเรียน (Gregorian) และอีกแบบ คือ ปฏิทินดั้งเดิมของญี่ปุ่น ที่เรียกว่า ปฏิทินระบบเน็นโกะ (nengo, 年号)

  ปฏิทินแบบญี่ปุ่น

  โดยส่วนมากแล้ว วันที่จะถูกเขียนคล้ายกับวันที่ของโซนยุโรป ลำดับการเขียนจะเริ่มจากหน่วยที่มีขนาดใหญ่ที่สุดก่อน อย่างเช่น ปี/เดือน/วัน เป็นต้น ส่วนที่ยากของปฏิทินแบบนี้คือ การใช้ตัวอักษรคันจิ สำหรับวัน, เดือน และ ปี การเขียนเดือนมิถุนายน วันที่ 20 ปี 2015 จะกลายเป็น 2015年 6月 20日

  年 (เน็น, nen) มีความหมายว่า ปี
  月 (กัตสึ, gatsu) มีความหมายว่า เดือน
  日 (นิจิ, nichi) มีความหมายว่า วัน

  แต่ความยุ่งยากอยู่ที่ตัว “นิจิ” หรือ วัน ซึ่งจะมีวิธีการอ่านที่แตกต่างกันไป

   วิธีการอ่านวันในภาษาญี่ปุ่น:

  • 1日 ซึยตาจิ (tsuitachi) – วันที่ 1
  • 2日 ฟุทสึกะ (futsuka) – วันที่ 2
  • 3日 มิกกะ (mikka) – วันที่ 3
  • 4日 ยกกะ (yokka) – วันที่ 4
  • 5日 อิทสึกะ (itsuka) – วันที่ 5
  • 6日 มุยกะ (muika) – วันที่ 6
  • 7日 นาโนกะ (nanoka) – วันที่ 7
  • 8日 โยวกะ (youka) – วันที่ 8
  • 9日 โคโคโนะกะ (kokonoka) – วันที่ 9
  • 10日 โทวกะ (tooka) – วันที่ 10

  หลังจากวันที่ 11 (11日) เป็นต้นไป จะใช้คำว่า “นิจิ” ต่อท้าย เช่น จูอิจิ นิจิ ยกเว้น วันที่ 20 (20日) จะอ่านว่า “ฮัตสึกะ” ( hatsuka)

  ในส่วนของปฏิทินดั้งเดิมของญี่ปุ่น หรือ “ปฏิทินจักรพรรดิ” นั้น จะเป็นชื่อยุคของประเทศญี่ปุ่น โดยแต่ละยุคของประเทศญี่ปุ่นจะเริ่มต้นที่การเปลี่ยนรัชกาลของสมเด็จพระจักรพรรดิ ในยุคปัจจุบันของญี่ปุ่น คือ ยุค “เฮเซย์” (heisei, 平成) ซึ่งเริ่มตั้งแต่ปี ค.ศ. 1989 (ปัจจุบันปี 2018 คือ ยุคเฮเซย์ที่ 30) โดยทั่วไปแล้ว ปฏิทินแบบนี้จะถูกใช้ในสถานการณ์ที่เป็นทางการ (เช่น บัตรเชิญร่วมพิธีแต่งงาน, งานเฉลิมฉลอง, ดวงตราไปรษณีย์ และอื่น ๆ) และถูกใช้ในเอกสารทางการของรัฐบาลญี่ปุ่น วันที่ในธนบัตรของประเทศญี่ปุ่นก็ใช้ระบบเน็นโกะด้วยเช่นกัน

  ภาพด้านบนเป็นเหรียญมูลค่า 500 เยนของญี่ปุ่น มีตัวอักษรคันจิพิมพ์อยู่ “平成二十六年” ซึ่งอ่านว่า เฮเซย์นิจูโระกุเน็น ซึ่งหมายถึง ปีเฮเซย์ที่ 26 (ปี ค.ศ. 2014) สำหรับการเขียนอย่างไม่เป็นทางการนั้น ชาวญี่ปุ่นมักเขียนโดยใช้เดือนขึ้นต้น แล้วตามด้วยเครื่องหมายทับและตามด้วยวันที่