5 สิ่งที่ทำให้ประเทศญี่ปุ่นประสบความสำเร็จ

 • วัฒนธรรม
 • สังคม
 • ประเทศญี่ปุ่นเคยประสบปัญหามากมาย ทั้งการปกครองของผู้นำเผด็จการโทโจ (Tojo) ระเบิดปรมาณู รวมถึงสึนามิหรือแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง แต่ประเทศญี่ปุ่นก็เป็นตัวอย่างของประเทศที่มีความสามัคคีและสามารถก้าวผ่านปัญหาต่าง ๆ จนขึ้นมาเป็นผู้นำในทุกด้าน ความมุ่งมั่นของชาวญี่ปุ่นนั้นน่าชื่นชมและพวกเราควรรู้ว่าอะไรทำให้ประเทศนี้ประสบความสำเร็จและต่างจากประเทศอื่น และนี่คือ สิ่งที่ทำให้ประเทศญี่ปุ่นประสบความสำเร็จอย่างมากในปัจจุบันและเป็นแรงบันดาลใจให้หลาย ๆ ประเทศ

  1. ความมุ่งมั่น

  ชาวญี่ปุ่นมีความอดทนและกล้าหาญแม้ในเวลาที่ยากลำบากที่สุด เช่น เมื่อเกิดระเบิดปรมาณู หรือ ภัยพิบัตินิวเคลียร์ที่ฟุคุชิมะ และสามารถฝ่าฟันอุปสรรคไปได้ในที่สุด ทั้งภัยพิบัติที่เกิดจากคนและธรรมชาติได้แสดงให้เห็นถึงความอดทนของชาวญี่ปุ่นจริง ๆ

  2. ความตรงต่อเวลา

  ชาวญี่ปุ่นมีความตรงต่อเวลามากและให้ความสำคัญกับการจัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งคนที่อายุน้อยและอายุมากต่างพกสมุดบันทึกเพื่อวางแผนสิ่งที่จะทำและกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ทำงานเสร็จภายในเวลาที่กำหนด

  เป็นความจริงที่ว่าในหนึ่งปีรถไฟในประเทศญี่ปุ่นจะมาสายโดยเฉลี่ยเพียง 7 วินาทีเท่านั้น แสดงให้เห็นว่าชาวญี่ปุ่นมีความตรงต่อเวลามากเลยทีเดียว

  3. ความมีระเบียบวินัย

  ประเทศญี่ปุ่นโชคดีมากที่มีประชาชนที่มีระเบียบวินัยและเคารพกฎต่าง ๆ ผู้คนจะไม่คุยโทรศัพท์บนรถไฟ ช่วยเหลือผู้พิการก่อน และไม่ทิ้งขยะในที่สาธารณะ แสดงให้เห็นว่าผู้คนต้องร่วมมือกันอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อทำให้ประเทศสะอาดเรียบร้อยและน่าอยู่

  4. ความสุภาพ

  คนญี่ปุ่นมีความสุภาพ ชอบช่วยเหลือและอ่อนน้อมถ่อมตนมาก เห็นได้จากการโค้งคำนับทักทายผู้อื่น การพูดจาสุภาพ มีน้ำใจและคอยช่วยเหลือผู้อื่น คนญี่ปุ่นจะช่วยเหลือนักท่องเที่ยวทั้งด้านภาษาและการเดินทาง ช่วยเหลือผู้พิการ เคารพผู้อื่นและใช้คำพูดสุภาพ เช่น อิรัชชัยมาเสะ (いらっしゃいませ- ยินดีต้อนรับ), อาริกะโตะโกไซมัส (ありがとう ごさいます- ขอบคุณ) พร้อมยิ้มและพูดด้วยน้ำเสียงที่ฟังดูจริงใจและอบอุ่น

  5. แนวคิดที่ห้ามมีข้อผิดพลาด

  คนญี่ปุ่นมีความทะเยอทะยานที่จะทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและไม่มีข้อผิดพลาด ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมมาก กระบวนการและระบบต่าง ๆ ในประเทศญี่ปุ่นมักเป็นไปอย่างราบรื่น ผู้คนและเทคโนโลยีร่วมกันทำให้ทุกอย่างสมบูรณ์แบบและถูกต้อง คุณลักษณะของคนญี่ปุ่น คือ การพยายามไม่ให้มีข้อผิดพลาด ไม่ว่าจะในเรื่องของการผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพดีที่สุด รวมถึงการกระตุ้นให้ทุกคนทำสิ่งต่าง ๆ ให้ดีที่สุด