การสอนให้เด็กพึ่งพาตัวเองในประเทศญี่ปุ่น

 • วัฒนธรรม
 • สังคม
 • ภาพหนึ่งที่พบเห็นได้บ่อย ๆ ในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งทำให้คนต่างชาติต้องประหลาดใจก็คือ ภาพที่เด็กญี่ปุ่นเดินกลับบ้าน หรือขึ้นรถโดยสารไปและกลับจากโรงเรียนด้วยตนเอง สิ่งเหล่านี้มาจากวัฒนธรรมของชาวญี่ปุ่นที่มีแนวคิดว่า เด็กควรเรียนรู้ที่จะพึ่งพาตนเองตั้งแต่อายุน้อย ดังสุภาษิตญี่ปุ่นที่กล่าวไว้ว่า “คาวาอิ โกะ นิ วะ ทาบิ โอะ ซาเซโย” (Kawaii ko ni wa tabi o saseyo) ซึ่งแปลว่า “ส่งลูกอันเป็นที่รักให้ไปผจญภัยโลกภายนอก”

  การพึ่งพาตนเองของเด็ก

  แม้ว่าเด็กแต่ละคนจะมีลักษณะนิสัยที่แตกต่างกันออกไป บางคนอาจเติบโตเป็นผู้ใหญ่เร็วกว่าเด็กในรุ่นเดียวกัน อย่างไรก็ตามในประเทศญี่ปุ่น เด็กทุกคนจะถูกฝึกให้รู้จักพึ่งพาตนเองให้ได้ตั้งแต่อายุยังน้อย ฟังดูแล้วมันอาจจะดูน่ากลัวสำหรับชาวต่างชาติ แต่นี่คือ หลักการปฏิบัติของคนประเทศนี้ โดยส่วนมากผู้ปกครองจะเลือกส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนที่ไม่ไกลจากบ้าน โดยระยะทางจากบ้านถึงโรงเรียนใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 ถึง 20 นาที ทำให้เด็กสามารถเดินทางไปโรงเรียนด้วยตัวเองได้อย่างง่ายดาย ถึงแม้ว่าสิ่งนี้จะเป็นเรื่องที่คาดไม่ถึงสำหรับพ่อแม่ในต่างประเทศ แต่นี่คือ สิ่งที่เกิดขึ้นจริงในประเทศญี่ปุ่น

  ความปลอดภัยสำหรับเด็กในประเทศญี่ปุ่น

  ผู้ปกครองชาวญี่ปุ่นจำนวนมากเชื่อมั่นว่า ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีความปลอดภัยสูงสำหรับเด็ก เพราะว่าอัตราการเกิดอาชญากรรมในประเทศต่ำมาก ในขณะที่ประเทศทางฝั่งตะวันตกหรือประเทศอื่น ๆ ในเอเชีย ผู้ปกครองจะกังวลว่าลูก ๆ ของเขาจะไม่ปลอดภัย เมื่อไม่ได้มีการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะเรื่องการถูกลักพาตัวที่อาจจะทำให้พวกเขาไม่ได้เจอหน้าลูกอีกตลอดกาล ดังนั้น การปล่อยให้เด็กเดินทางโดยลำพังจึงเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยเกิดขึ้นนัก อย่างไรก็ตามในประเทศญี่ปุ่น เด็กจะมีกริ่งเสียงป้องกันอาชญากรรมไว้ในกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน นักเรียนชั้นประถมศึกษาจะถูกฝึกให้เดินกลับบ้านด้วยตัวเอง ส่วนเด็กเล็กจะนัดเจอกับเด็กคนอื่นซึ่งมีบ้านอยู่ในละแวกเดียวกัน เพื่อเดินทางไปโรงเรียนกันเป็นกลุ่ม