ตึกระฟ้าทำจากไม้ที่สูงที่สุดกำลังจะเกิดขึ้นในเมืองโตเกียว

 • นวัตกรรม
 • วัฒนธรรม
 • โตเกียวสกายทรีของประเทศญี่ปุ่น คือ หอคอยยืนอิสระ (Free Staning) ที่สูงที่สุดในโลก แต่นั่นก็ยังพิเศษไม่มากพอ! เพราะประเทศญี่ปุ่นกำลังมีแผนที่จะสร้างตึกระฟ้าทำจากไม้ที่สูงที่สุดในโลก ซึ่งจะตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกับโตเกียวสกายทรี โดยบริษัท Sumitomo Forestry เป็นบริษัทค้าไม้และวัสดุก่อสร้างขนาดใหญ่ของญี่ปุ่น ได้มีการแถลงข่าวว่าพวกเขามีแผนที่จะสร้างตึกสูง 350 เมตร 70 ชั้น ให้เสร็จภายในปี 2041 แผนการดังกล่าวนี้มีชื่อเรียกว่า W350 Plan

  ทำไมถึงต้องเป็นตึกไม้ ?

  บริษัท Sumitomo Forestry ซึ่งเป็นบริษัทค้าไม้และวัสดุก่อสร้างต้องการที่จะสร้างตึกไม้เพื่อที่จะสื่อถึงความคิดสามอย่างของบริษัท คือ “หนึ่ง” ความต้องการที่จะเปลี่ยนเมืองให้กลายเป็นป่า “สอง” การรณรงค์ให้กลับมาใช้วัตถุดิบไม้ และ “สาม” การลดคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยการใช้วัตถุดิบไม้และเป็นการช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมของโลก

  พื้นที่สองในสามของประเทศญี่ปุ่นนั้นเป็นป่า แต่ป่าไม้ที่ปลูกไว้สำหรับใช้ในการก่อสร้างนั้นมีแค่ 30% และส่วนที่เหลือเป็นป่าที่ไม่มีหน่วยงานเข้ามาบริหารดูแล ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องเข้าไปจัดการและใช้ประโยชน์จากไม้ในพื้นที่เหล่านั้น เพื่อที่จะได้ปลูกต้นไม้ใหม่เข้าไปแทน แผนนี้ยังเป็นการรณรงค์ให้ผู้คนสร้างบ้านที่ทำจากไม้ซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น และยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างได้อีกด้วย

  แผนการสร้างตึกไม้

  ตึกไม้นี้จะใช้วัตถุดิบไม้ผสมเหล็กซึ่งประกอบด้วยไม้ 90% โดยใช้จำนวนไม้เท่ากับการสร้างบ้านไม้ 8,000 หลัง ความต้องการไม้ที่เพิ่มขึ้นจะส่งเสริมให้ผู้คนปลูกต้นไม้และมีความต้องการที่จะบริหารและฟื้นฟูป่าที่ไม่มีคนดูแล

  ตึกนี้จะมีระเบียงให้คนออกไปสูดอากาศข้างนอกได้ ซึ่งทำให้คนเมืองได้สัมผัสบรรยากาศของธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพภายในตัวเมือง โครงสร้างภายในจะถูกทำจากไม้ทั้งหมด เพื่อสร้างบรรยากาศผ่อนคลายให้คนที่มาเยี่ยมชม

  ความสูงอยู่ที่ 350 เมตรและถูกสร้างในพื้นที่ 6,500 ตารางเมตร ตึกนี้จะเป็นทั้งพื้นที่ออฟฟิศ, โรงแรม, ร้านค้า และที่พักอาศัย ในส่วนของการออกแบบนั้นจะมีการร่วมมือกับทางบริษัท Nikken Sekkei และงบประมาณการก่อสร้างของตึกนี้ได้ถูกประมาณไว้ที่ 600,000 ล้านเยน

  ตึกนี้จะเป็นพื้นที่สำหรับทั้งคน, พืช, สัตว์ และสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ จะเป็นตึกสีเขียวที่อยู่ในใจกลางเมืองโตเกียว

  บริษัท Sumitomo Forestry คาดหวังว่าตึกระฟ้าทำจากไม้จะเป็นที่นิยมในอนาคต ซึ่งจะถูกสร้างเสร็จในปี 2041 ตรงกับการครบรอบ 350 ปีของบริษัท ด้วยเหตุผลที่ว่าเมืองใหญ่มักจะไม่ค่อยมีต้นไม้ ดังนั้นแนวคิดการสร้างตึกไม้และปลูกต้นไม้ในเมืองจึงมีแนวโน้มที่จะได้รับความนิยมในอนาคต และจะทำให้เมืองใหญ่มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงมีการใช้วัสดุไม้ในการก่อสร้างมากขึ้น

  เว็บไซต์บริษัท Sumitomo Forestry *เฉพาะภาษาอังกฤษ