ทำไมประเทศญี่ปุ่น จึงมีเมืองร้างเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

 • วัฒนธรรม
 • สังคม
 • ดูจากภายนอกแล้ว ประเทศญี่ปุ่นมีมหานครที่เต็มเปี่ยมไปด้วยเทคโนโลยี ที่พักอาศัยและตึกสูงระฟ้าที่มีราคาสูงลิบลิ่ว มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น โดยโตเกียวจัดว่าเป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในโลก ด้วยจำนวนประชากรถึง 13 ล้านคน แต่ถึงกระนั้นประเทศญี่ปุ่นกลับประสบปัญหาวิกฤตประชากร ซึ่งเมื่อปีที่แล้วจำนวนประชากรโดยรวมได้ลดลงถึง 300,000 คน รวมถึงอัตราการเกิดก็มีแนวโน้มที่ลดลงเช่นกัน นี่เท่ากับว่าประเทศญี่ปุ่นกำลังประสบปัญหาขาดแคลนแรงงาน ด้วยประชากรถึง 1 ใน 3 อยู่ในวัยเกษียณ นอกจากนี้คนในพื้นที่ชนบทได้ย้ายเข้ามาในเมืองใหญ่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เพื่อหางานทำ ซึ่งการที่คนรุ่นใหม่ออกจากบ้านเกิดและคนรุ่นเก่าได้ค่อย ๆ ตายจากไป จึงทำให้เกิดเมืองร้างเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในแถบพื้นที่ชนบท

  เมืองร้าง

  จริงอยู่ที่ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีเมืองใหญ่อยู่มากมาย แต่ถึงอย่างนั้น จำนวนประชากรกลับลดลงเรื่อย ๆ ติดกันมานานกว่า 4 ปีแล้ว สาเหตุของสภาวะนี้มีอยู่หลายปัจจัยด้วยกัน อันดับแรก คือ จำนวนเด็กแรกเกิด ซึ่งตามสถิติในประเทศญี่ปุ่นนั้น อัตราการมีลูกของผู้หญิงคิดเป็น 1.4 ต่อคนเท่านั้น ซึ่งไม่เพียงพอต่อการชดเชยจำนวนคนที่เสียชีวิตลงในแต่ละปี อีกหนึ่งสาเหตุคือ การเข้ามาของคนต่างชาติ ซึ่งมีหลายประเทศด้วยกันที่จำนวนประชากรได้เพิ่มสูงขึ้น จากการอพยพเข้ามาของคนต่างชาติ แต่การจะถูกนับเป็นประชากรของประเทศญี่ปุ่นนั้น คุณจะต้องอาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นอย่างน้อย 3 เดือนขึ้นไป อีกทั้งเป็นเรื่องที่ยากมากในการที่จะได้รับสัญชาติเป็นพลเมืองญี่ปุ่น ด้วยกฏหมายตรวจคนเข้าเมืองที่เข้มงวดเป็นอย่างมาก ดังนั้น ประชากรต่างชาติที่มาอาศัยอยู่ในญี่ปุ่น จึงไม่ได้มีส่วนช่วยในการเพิ่มจำนวนประชากรในประเทศญี่ปุ่นเลย ซึ่งตั้งแต่ปี 2000 ประชากรในประเทศญี่ปุ่นได้ลดลงไปประมาณกว่า 1,000,000 คนแล้ว

  แล้วทำไมถึงเป็นเช่นนั้น ?

  คุณอาจจะคิดว่ามันไม่น่าจะมีผลกระทบใหญ่อะไร แต่สิ่งหนึ่งที่กำลังเป็นปัญหาใหญ่ คือ บ้านหลังใหม่ ๆ กำลังถูกสร้างเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ในขณะที่บ้านร้างหลังเก่า ๆ กำลังถูกรื้อทำลาย ด้วยจำนวนประชากรที่ลดลงถึงหนึ่งล้านคน ทำให้ 1 ใน 7 ของบ้านเรือนนั้นไม่มีผู้อยู่อาศัยกลายเป็นบ้านร้าง หรือ ‘อะกิยะ (空家)’ นอกจากนี้ประชาชนญี่ปุ่นไม่นิยมซื้อบ้านมือสอง แต่เลือกที่จะซื้อที่ดินและสร้างบ้านหลังใหม่มากกว่า นี่หมายความว่ามีบ้านหลายร้อยหลังที่ร้างและขายไม่ออก ซึ่งบ้านเหล่านี้อยู่ในสภาพทรุดโทรมและเปรียบเสมือนซากปรักหักพักที่รกหูรกตาของผู้คนในชุมชนที่ยังอาศัยอยู่ในพื้นที่นั้น ๆ

  การแก้ไขปัญหา

  ในปัจจุบันมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนได้พยายามเข้ามาแก้ปัญหาบ้านร้างในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด ไม่ว่าจะเป็นการรีโนเวทเพื่อขายต่อ การขายบ้านในราคาถูก หรือแม้แต่การแจกฟรี ซึ่งในบางจังหวัดจะมีการประกาศลงทางเว็บไซต์สำหรับคนที่สนใจซื้อบ้านในต่างจังหวัดหรืออยากหนีชีวิตเมืองอันแสนวุ่นวายมาใช้ชีวิตเรียบง่าย

  บ้านร้างในประเทศญี่ปุ่น