ทำความเข้าใจกับสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมในการทำงานของญี่ปุ่น

 • วัฒนธรรม
 • สังคม
 • ผู้คนส่วนใหญ่มักจะรู้ว่าวัฒนธรรมการทำงานของญี่ปุ่นนั้นยากมาก จากจำนวนชั่วโมงในการทำงานและต้องใส่ใจในรายละเอียดทุกขั้นตอน หากคุณต้องการหางานทำในญี่ปุ่นหรือทำงานในบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นในประเทศของคุณ โปรดดูให้แน่ใจก่อนว่าคุณเข้าใจวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมการทำงานอยู่ก่อนแล้ว

  1. ชั่วโมงการทำงานที่ยาวนาน

  เป็นที่รู้จักกันดีว่า ชาวญี่ปุ่นทำงานหนักและใช้เวลากับงานหลายชั่วโมง ปัญหานี้ไม่ได้เป็นเพียงข่าวลือที่ว่าคนญี่ปุ่นโดยเฉลี่ยทำงานอย่างน้อย 9 ชั่วโมงต่อวัน บางทีมันอาจเป็นเรื่องที่น่าสนใจที่จะได้รู้ว่าทำไมผู้คนถึงมีแรงจูงใจในการทำงานมากขนาดนั้น

  เป็นความจริงที่คนญี่ปุ่นส่วนใหญ่ทำงานเป็นเวลานานเพื่อผลประโยชน์ในด้านการแข่งขัน การแข่งขันในที่นี้หมายถึงความยาวนานของชั่วโมงการทำงาน ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญในการแต่งตั้งพนักงานให้มีระดับสูงขึ้น ในญี่ปุ่นนั้นระบบอาวุโสยังคงเป็นสิ่งที่สำคัญ ระยะเวลาในการทำงานของพวกเขาจะมีผลต่อการเลื่อนตำแหน่งของพวกเขา

  2. การดื่มกับเพื่อนร่วมงานเป็นส่วนหนึ่งของงาน

  ส่วนใหญ่คุณต้องเคยได้ยินว่าคนญี่ปุ่นชอบดื่มหลังจากเลิกงาน ใช่แล้ว ยิ่งถ้าคุณเป็นหัวหน้า ผู้เขียนขอแนะนำให้ไปดื่มกับลูกน้อง เพราะจากมุมมองของชาวญี่ปุ่นนั้นเชื่อว่าหากคุณใช้เวลาดื่มกับผู้ใต้บังคับบัญชาของคุณ มันจะทำให้เกิดความรู้สึกผ่อนคลายที่ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในขณะทำงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก เพราะผู้ใต้บังคับบัญชาจะกล้าแสดงความเห็นเกี่ยวกับงานอย่างตรงไปตรงมา ซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเขาอาจไม่กล้าทำในระหว่างปฏิบัติงาน

  3. ระบบอาวุโส

  ดังที่ผู้เขียนได้กล่าวมาแล้วว่า ระบบอาวุโสยังคงแข็งแกร่งมากในญี่ปุ่น ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่ให้ความสำคัญแก่ผู้ที่อายุมากกว่าในด้านของความรอบรู้ โดยในที่ประชุม ปกติผู้เข้าร่วมประชุมจะมีเวลาช่วงหนึ่งสำหรับให้ผู้ที่อาวุโสที่สุดได้แสดงความคิดเห็น ส่วนผู้เข้าร่วมประชุมคนอื่น ๆ จะไม่แสดงความเห็นในเชิงขัดแย้งและมักให้ความสนใจกับเขา และเมื่อโค้งคำนับให้แก่ผู้อาวุโส ผู้คนก็มักจะโค้งลงในระดับที่ต่ำกว่าปกติ

  4. ความเงียบเป็นสิ่งที่ควรทำ

  สภาพแวดล้อมการทำงานของญี่ปุ่นในปกติมักจะเงียบและจดจ่อกับงาน การเป็นคนที่เปิดเผยร่าเริงมากเกินไปอาจถือได้ว่าเป็นทัศนคติที่ไม่ดี อย่าพูดถึงสิ่งที่คุณไม่เห็นด้วยอย่างเปิดเผยและตรงไปตรงมา รักษาสถานการณ์ต่าง ๆ และให้เงียบเข้าไว้ และอย่าชวนเพื่อนร่วมงานพูดคุยด้วยบ่อยจนเกินไป