ชีวิตในมหาวิทยาลัยของญี่ปุ่นนั้นเป็นอย่างไร?

 • วัฒนธรรม
 • สังคม
 • มหาวิทยาลัยของญี่ปุ่นอาจดูคล้ายกันกับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ทั่วโลกที่นักศึกษาต้องเข้าชั้นเรียน, ทำวิจัย, เขียนรายงาน และเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย แต่ก็มีบางธรรมเนียมที่แตกต่างกันออกไปในระบบมหาวิทยาลัยของญี่ปุ่น ซึ่งส่วนใหญ่มักเกี่ยวข้องกันกับความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่-รุ่นน้อง และศิษย์-อาจารย์

  รุ่นน้องและรุ่นพี่

  ในญี่ปุ่น รุ่นพี่จะถูกเรียกว่า เซมไป (先輩/ sempai) และรุ่นน้องจะเรียกว่า โคไฮ (後輩/ kohai) ซึ่งระบบรุ่นน้อง-รุ่นพี่ในวัฒนธรรมญี่ปุ่นนั้น รุ่นพี่จะมีหน้าที่เป็นผู้ให้คำชี้แนะกับรุ่นน้อง รวมถึงอาจจะต้องรับผิดชอบต่อตัวของรุ่นน้องด้วย ส่วนในฝั่งของรุ่นน้องเองก็ต้องเคารพรุ่นพี่เช่นกัน ความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นน้องและรุ่นพี่มักจะเป็นความสัมพันธ์ที่ยาวนานและไม่ใช่ความสัมพันธ์แบบฉาบฉวย อย่างไรก็ตามในยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมหาวิทยาลัยที่มีความเป็นสากลมากขึ้นและมีนักเรียนต่างชาติเป็นจำนวนมาก วัฒนธรรมของรุ่นน้อง-รุ่นพี่อาจจะค่อย ๆ เลือนหายไป นักศึกษาทั่วไปมักมีเพียงแค่ความสัมพันธ์ที่สบาย ๆ กับรุ่นพี่ของพวกเขาเท่านั้น

  ศิษย์กับอาจารย์

  ในประเทศญี่ปุ่น อาจารย์หรือศาสตราจารย์จะถูกเรียกว่า เซนเซย์ (先生/ Sensei) อาจารย์ในญี่ปุ่นเป็นบุคลากรที่ศิษย์จะให้ความเคารพมาก ศิษย์จะต้องสุภาพมากและไม่สามารถปฏิบัติตนเยี่ยงเพื่อนต่ออาจารย์ของพวกเขาได้ ถ้าคุณมีอาจารย์ในญี่ปุ่นเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาแล้วล่ะก็ นั่นหมายความว่าเขาเป็นคนที่ต้องรับผิดชอบต่อตัวคุณจริง ๆ หากคุณมีปัญหาใด ๆ อาจารย์ของคุณจะต้องคอยรับรู้และบางครั้งหากคุณทำผิด เช่น มีปัญหาทะเลาะกับนักศึกษาคนอื่น ๆ ใครก็ตามก็สามารถรายงานเรื่องนี้ต่ออาจารย์ของคุณได้ ดังนั้น ในบางครั้งอาจารย์จึงเป็นมากกว่าศาสตราจารย์หรือครูผู้ชี้แนะ