ฉลาก “Tokuho (トクホ)” บนอาหารและเครื่องดื่มในญี่ปุ่น: มันคืออะไรกันนะ?

 • วัฒนธรรม
 • สุขภาพและความงาม
 • ชาวญี่ปุ่นนั้นมีความกังวลและใส่ใจในเรื่องของผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อควบคุมน้ำหนักและดูแลสุขภาพเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะผู้ที่อายุมากกว่า 30 ปีขึ้นไปและผู้รักสุขภาพ แต่อาหารและเครื่องดื่มที่วางขายตามร้านสะดวกซื้อญี่ปุ่นนั้น มีความหลากหลายมาก จึงทำให้ยากต่อการตัดสินว่าจะมีประสิทธิภาพจริงตามที่อ้างบนผลิตภัณฑ์หรือไม่ ดังนั้น กระทรวงสาธารณสุข แรงงานและสวัสดิการญี่ปุ่นจึงได้เสนอไอเดียในการระบุอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ โดยการติดฉลาก “tokuho(トクホ)” บนผลิตภัณฑ์เหล่านั้น ลองอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทคุโฮได้ที่นี่เลย!

  ฉลาก tokuho(トクホ)?

  คำว่า “tokuho” นั้น เป็นคำย่อมาจาก “tokutei hoken-yo shokuhin” ระเบียบปฏิบัติในการติดฉลากบนอาหารและเครื่องดื่มที่แตกต่างกันในประเทศญี่ปุ่นเริ่มขึ้นเมื่อปี 1991 โดยมีเป้าหมายเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการบริการด้านสุขภาพภายในประเทศ

  การขออนุญาตติดฉลาก tokuho บนผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งถึงจุดสูงสุดในปี 2007 และลดลงในปี 2011 อันเนื่องมาจากวิกฤตเศรษฐกิจในประเทศญี่ปุ่นในปี 2008

  สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจึงได้ตั้งกฎเกณฑ์ใหม่สำหรับการรับรอง tokuho ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นให้เกิดการพัฒนา tokuho สำหรับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ระบบนี้ทำให้ผู้บริโภคได้ทราบถึงประโยชน์และผลกระทบต่อสุขภาพจากอาหารและเครื่องดื่มนั่นเอง

  กระบวนการเพื่อขอฉลาก “tokuho”

  A post shared by @chiicooo.7 on

  อาหารและเครื่องดื่มที่มีฉลาก tokuho นั้น ส่วนมากจะมีราคาแพงกว่าผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีฉลาก tokuho สาเหตุมาจากกระบวนการที่ยาวนานของขั้นตอนเพื่อให้ได้มาซึ่งฉลากนั่นเอง โดยจะต้องมีการทดลองบริโภคผลิตภัณฑ์เหล่านั้นโดยผู้บริโภคเป็นรายบุคคล ต้องมีการวัดผลกระทบที่เป็นอันตรายจากการบริโภคที่มากเกินไป เพื่อให้ทราบถึงปริมาณที่สามารถบริโภคได้มากที่สุด ซึ่งกระบวนการเหล่านี้มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองจาก FOSHU (Food for Specified Health Uses) (เฉพาะภาษาอังกฤษ) ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับฉลากนี้จะแสดงถึงส่วนผสมที่ช่วยบำรุงสุขภาพและได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการถึงผลกระทบต่อร่างกายของมนุษย์

  A post shared by Kana (@kashinaki1224) on

  และนี่คือ เครื่องดื่มจากบรรดาเครื่องดื่ม tokuho ยอดนิยมที่คุณสามารถหาดื่มได้ในประเทศญี่ปุ่น ได้แก่ Healthya, Black Oolong Tea และ Goma Mugicha

  เนื่องจากกระบวนการที่ใช้ต้นทุนสูงนี้เอง ทำให้มีเพียงบริษัทร่วมทุนขนาดใหญ่เท่านั้นที่ได้รับฉลาก tokuho บริฺษัทบางแห่งลังเลที่จะเข้าไปในกระบวนการนี้ เพราะพวกเขาอาจจะถูกปฏิเสธได้ถึงแม้ว่าจะสิ้นสุดกระบวนแล้วก็ตาม อย่างไรก็ตามการได้มาซึ่งฉลากนี้ ก็เป็นหนทางที่ชัดเจนว่าจะสามารถดึงดูดลูกค้าให้เลือกซื้อสินค้าได้มากกว่า

  งานวิจัยและการพัฒนาจำนวนมากได้ถูกจัดทำขึ้น เพื่อให้สามารถรับรองได้อย่างดีที่สุดว่าผลิตภัณฑ์เหล่านั้น มีประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างแท้จริง และเนื่องจากผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จึงทำให้ต้องแปะฉลากอย่างเป็นทางการเพื่อพิสูจน์ว่าผลิตภัณฑ์เหล่านั้นสามารถทำงานได้อย่างที่อ้างไว้จริง ๆ หากคุณสังเกตอาหารและเครื่องดื่มที่ซื้อในประเทศญี่ปุ่น ก็ลองเช็คดูว่าผลิตภัณฑ์เหล่านั้นมีฉลาก tokuho หรือไหม เพื่อให้มั่นใจได้ว่าคุณจะได้รับประโยชน์ต่อสุขภาพตามที่ได้โฆษณาชวนเชื่อไว้นั่นเอง