ที่พัก/โรงแรม

มิติใหม่แห่งการเที่ยวในช่วงโควิด “ทัวร์รถบัสออนไลน์เปิดตัวในญี่ปุ่น” : ชมจุดท่องเที่ยวและยังสามารถอร่อยกับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นได้อีกด้วย! ?

ด้วยปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ทำให้พรมแดนของหลา…