รัฐบาลญี่ปุ่นอนุมัติเงินช่วยเหลือนักศึกษา (รวมนักเรียนต่างชาติในญี่ปุ่น): ข้อมูลอื่น ๆ ช่วยเหลือประชาชนในช่วงการระบาดของ COVID-19

ในขณะที่เรากำลังต่อสู้กับไวรัสโควิด-19 ที่เป็นปัญหาของท…

รัฐบาลญี่ปุ่นแจก 100,000 เยนให้ชาวต่างชาติที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านญี่ปุ่น: มาดูรายละเอียดได้ที่นี่ (พร้อมเว็บไซต์ภาษาไทย)

เนื่องจากสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศญี่ปุ่น ท…