คนต่างชาติในญี่ปุ่น

รัฐบาลญี่ปุ่นอนุมัติเงินช่วยเหลือนักศึกษา (รวมนักเรียนต่างชาติในญี่ปุ่น): ข้อมูลอื่น ๆ ช่วยเหลือประชาชนในช่วงการระบาดของ COVID-19

ในขณะที่เรากำลังต่อสู้กับไวรัสโควิด-19 ที่เป็นปัญหาของท…