ชิราคาวาโกะ

คนญี่ปุ่นคิดยังไงกับ “นักท่องเที่ยวต่างชาติ” ที่เข้ามาเป็นจำนวนมาก! ย่านกิออน เกียวโตประกาศกร้าว! ห้ามถ่ายภาพบนถนนส่วนบุคคล ฝ่าฝืนปรับ 10,00 เยน

โตเกียวโอลิมปิก 2020 ใกล้เข้ามาเรื่อย ๆ แล้วนะคะ ประเทศ…