ฟุคุอิ

ปัญหาที่พบจากการสมัครรับเงิน 100,000 เยนจากรัฐบาลญี่ปุ่น: การทำเครื่องหมายผิดไม่รับเงิน , ระบบออนไลน์ทำสำนักเขตคิวยาวเหยียด

รัฐบาลญี่ปุ่นประกาศว่าจะจ่ายเงิน 100,000 เยนให้กับคนที่…