สนามบินนาริตะ

[ใหม่ล่าสุด] ญี่ปุ่นล้ำ! ผู้โดยสารทุกคนที่ถือ IC พาสปอร์ต สามารถใช้งานระบบกรอกใบศุลกากรผ่านแอปพลิเคชั่นที่สนามบินนาริตะได้แล้ว!

ประเทศญี่ปุ่นมักจะมีนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อเข้ามาช่วยแก้ไข…