โควิด-19

ปัญหาที่พบจากการสมัครรับเงิน 100,000 เยนจากรัฐบาลญี่ปุ่น: การทำเครื่องหมายผิดไม่รับเงิน , ระบบออนไลน์ทำสำนักเขตคิวยาวเหยียด

รัฐบาลญี่ปุ่นประกาศว่าจะจ่ายเงิน 100,000 เยนให้กับคนที่…

รัฐบาลญี่ปุ่นแจก 100,000 เยนให้ชาวต่างชาติที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านญี่ปุ่น: มาดูรายละเอียดได้ที่นี่ (พร้อมเว็บไซต์ภาษาไทย)

เนื่องจากสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศญี่ปุ่น ท…