Đám cưới Nhật Bản

Omiai: Văn hóa hôn nhân sắp đặt ở Nhật Bản

Hôn nhân sắp đặt là một thực tế gây tranh cãi nhưng cũng là một cách thức vận hành xã hội mang tính lịch sử. Không lâu trước đây, hôn nhân sắp đặt đã từng rất phổ biến ở nhiều khu vực trên thế giới. Hôn nhân giống như ký kết một hợp đồng, diễn…