Grape Japan

Trào lưu mới của các bà nội trợ Nhật: “bán than” qua danh họa

Cứ vài tháng trên Twitter của Nhật Bản thường xuất hiện một nhóm người nhất định thể hiện sự đấu tranh của họ kèm theo hashtag và các tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng. Trước đây, là các sinh viên hay các nhân viên công ty thích đùa, nhưng trào lưu mới nhất và đáng…